MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Yrkes- och lärlingsutbildningar -
Vuxenutbildningen

Utbildningar där en del av undervisningen är ute på ett företag. Du kan söka yrkes- och lärlingsutbildningar både i Strömstad och i samverkade kommuner.

Fiskebåt

För vem?

För dig som önskar en yrkesutbildning där du kombinerar studier på skolan med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

Yrkesutbildningar start våren 2022

Studieperiod 1. 17 januari – 3 juni 2022

Studieperiod 2. 29 augusti – 13 januari 2022

Yrkesutbildningar innebär att huvuddelen av utbildningen är på skolan, men att du även har perioder av arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Den arbetsplatsförlagda tiden är minst 15 % av studietiden. Samtliga utbildningar startar den 30 augusti och sista ansökningsdagen är den 6 juni.

Yrkes- och lärlingsutbildningar i Strömstad:

Lärlingsutbildningar

Utbildningen är enligt lärlingsmodellen. En del av utbildningen är på skolan, men huvuddelen sker som arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Den arbetsplatsförlagda tiden är minst 70 % av studietiden.

Lärlingsutbildningar i Strömstad:

Information till dig som söker yrkes- och lärlingsutbildning:

  • Du har möjlighet att söka studiemedel, men du får inga andra bidrag för utbildningen.
  • Du betalar själv dina resor till och från din praktikplats.
  • Du får själv bekosta och köpa dina böcker, liksom arbetskläder och eventuell skyddsutrustning.
  • Kommunens försäkring gäller vid olycksfall.
  • Cirka 1-3 dag per vecka är det teori på skolan.
  • Du kommer att få uppgifter från skolan som du skall lösa på din arbetsplats.
  • Du har en lärare som kommer att ha kontakt med din handledare och besöka dig på arbetsplatsen. Det är din lärare som sätter betyg efter samråd med din handledare.
  • Du, din handledare och din lärare kommer tillsammans att diskutera hur dina kunskaper utvecklas.

Samverkan med andra kommuner

Ett samarbetsavtal om regional yrkesinriktad och gymnasiala kurser har tecknats mellan vuxenutbildningarna i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal.

Detta innebär att du kan söka en gymnasial kurs och/eller yrkes- och lärlinngsutbildning som anordnas inom respektive kommun. Ansökan görs i den kommun utbildningen går, och kan beviljas om hemkommunen har medel för det.

Se de samverkande kommunernas webbplatser för mer information:

Ansökan

Kontakt

Postadress
Strömstads kommun
Vuxenutbildningen
452 80 Strömstad

Besöksadress
Tångenvägen 2

E-post
vuxenutbildningen@stromstad.se

Reception/Expedition
Besnik Obërtinca
Telefon: 0526‑195 00
besnik.obertinca@stromstad.se

Administratör
Anna Gustafsson
Telefon: 0526-195 04 anna.gustafsson@stromstad.se

Rektor
Åsa Borneland
Telefon: 0526-195 36
asa.borneland@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Återkommer 6 dec
Sara Fröberg
Telefon: 0526-19 522
sara.froberg@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Erika Carlsson
Telefon: 072-2013773
erika.carlsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Åsa Borneland