Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Eldning utomhus

Det finns särskilda regler som ska följas när du eldar utomhus. Och tänk på att du alltid måste respektera ett eventuellt eldningsförbud!

Innan du tänder en eld utomhus måste du alltid kontrollera att inte eldningsförbud råder. Sådant förbud publiceras alltid på vår webbplats under nyheter på vår startsida.

Du har ansvar för brandsäkerheten

Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för elden och dess eventuella konsekvenser. Elda enbart i undantagsfall och då med försiktighet, sunt förnuft och stort hänsynstagande, även om du bor på landet.

Eldningsförbud – vad innebär det och vad gäller?

Syftet med länsstyrelsers och kommuners föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vad som är förbjudet kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller. Eldningsförbudet grundar sig på SMHI:s brandriskprognos och hävs så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Eldning av trädgårdsavfall

I detaljplanerat område är det endast tillåtet att elda trädgårdsavfall under vissa förutsättningar. Att elda annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet i Strömstads kommun. Se vilka renhållningsföreskrifter som gäller i Strömstad kommun.

Om du eldar ditt trädgårdsavfall

Tänk på att vara försiktig när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov.

 • Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang, ruskor och ett par hinkar vatten
 • Ta med en telefon så att du kan larma SOS Alarm 112 vid behov
 • Undvik att elda när det blåser
 • Ha alltid uppsikt över elden
 • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
 • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
 • Ta hänsyn till andra människor och djur
 • Eldning av vått eller fuktigt trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Tänk på att många människor är känsliga för rök och att det är nästan omöjligt att elda i tätorter utan att störa omgivningen. Tala därför gärna med grannarna innan du börjar elda.
 • För att minska risken för att smådjur som sökt skydd i riset skadas kan du pröva att slå på rishögen med en kratta och för oväsen för att skrämma bort djuren innan du eldar. Har riset legat på samma plats över vintern är det bra om du rör om i riset eller flyttar det en bit.

På krisinformation.se finns också en karta med information om var eldningsförbud råder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns även en app som heter ”Brandrisk Ute” som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Där kan du se om det råder eldningsförbud eller inte där du är. Mer information om appen finns på msb.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi informerar alltid på stromstad.se och i sociala medier när eldningsförbud råder och när det upphävs. Även Länsstyrelsen Västra Götaland lägger ut information om det råder eldningsförbud i vår region.

Om du har frågor om eldningsförbudets innehåll och innebörd ska du vända dig till Strömstads kommun.

Påskbrasa eller valborgsmässoeld

Samtliga offentliga valborgsmässoeldar och påskbrasor ska i god tid anmälas till Räddningstjänsten. Platsen för bålet ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.

Vidare gäller förutsättningarna nedan:

 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
 • Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
 • Bålet ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma.
 • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
 • Om brasan är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media ska tillstånd sökas hos Polisen på telefon 114 14 . Om du inte äger marken där du ska elda måste du ha tillstånd av mark- eller fastighetsägaren.
 • Efter eldningen ska elden brinna ut helt och det ska säkerställas att elden är släckt.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin