Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Eldning utomhus

Det finns särskilda regler som ska följas när du eldar utomhus. Och tänk på att du alltid måste respektera ett eventuellt eldningsförbud!

Du har ansvar för brandsäkerheten

Eldning sker alltid under eget ansvar. Den eld du tänder måste du kunna kontrollera och du är ansvarig för de eventuella skador den eld du tänt förorsakar. Om du inte är säker på att du kan elda på ett säkert sätt ska du avstå. Elda enbart i undantagsfall och då med försiktighet, sunt förnuft och stort hänsynstagande, även om du bor på landet. Det är alltid förbjudet att elda annat än gräs, ris och mindre trädgårdsavfall oavsett plats.

Kolla om det är eldningsförbud!

Ett enkelt sätt är att ladda ner appen ”Brandrisk Ute”. Den hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark där du är och minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Där kan du se om det råder eldningsförbud eller inte.

Mer information om appen "Brandrisk ute" på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi informerar alltid på stromstad.se och i sociala medier när eldningsförbud råder och när det upphävs. Även Länsstyrelsen Västra Götaland lägger ut information om det råder eldningsförbud i vår region.

Räddningstjänsten i Strömstad flaggar också med särskild flagga när det råder skärpt eldningsförbud i kommunen. Flaggan är röd med gult kryss.

Frågor och svar

Följande gäller vid de olika varianterna av eldningsförbud.

Aktivitet

Vid eldningsförbud

Vid skärpt eldningsförbud

Elda med fast bränsle (ved, kol, gräs,
ris och grenar) i skog och mark

Nej

Nej

Använda engångsgrill

Nej

Nej

Använda spritbrännare eller

gasolbrännare så tillvida att det
inte finns risk för brandspridning
i skog och mark

Ja

Ja

Elda i iordningställda grillplatser i
skog och mark

Ja

Nej

Grilla på egen villatomt som inte
ligger nära skog

Ja

Ja

 

Kommunen eller Länsstyrelsen kan besluta om eldningsförbud. I Strömstads kommun är det miljö- och byggnämnden som har delegation för att fatta denna typ av beslut. I de fall beslutet behöver hanteras skyndsamt så kan nämndens ordförande fatta beslutet.

Nej. Men tänk på att glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand. Släck alltid fimpar ordentligt och släng dem aldrig på marken.

Om det är möjligt, upplys gärna berörda om eldningsförbudet och brandrisken. Annars ring 114 14 som är Polisens tipsnummer. Om du däremot uppmärksammar en brand ska du ringa 112 direkt.

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Tänk på att inte stå i vägen för räddningstjänsten.

Håll dig uppdaterad här på stromstad.se eller i appen ”Brandrisk ute”.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin