Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Fördjupad sandödleinventering

Det finns många värdefulla arter i Strömstad, men sandödlan har blivit något av en specialart i kommunen. Arten har haft stor påverkan på många exploateringsärenden under senare år. Strömstads kommun och dess befolkning är i en expansiv fas och för att kunna skapa en hållbar samhällsutveckling som tar hänsyn till kommunens naturvärden behövs både mer praktisk och teoretisk kunskap.

Strömstads kommun har 2013-2015 bedrivit det lokala naturvårdsprojektet Fördjupad sandödleinventering. Syftet med projektet har varit att fördjupa kunskapen om sandödlan genom att undersöka

  • var i kommunen den finns,
  • hur förutsättningar för bevarande ser ut på dessa lokaler, både på redan kända och på de nya lokaler som inventeringen hittat samt
  • vilka metoder som är verkningsfulla för att visa hänsyn till sandödlans behov i fysisk planering.

Sandödleinventeringen har löpt parallellt med framtagandet av naturinventeringar inför två fördjupade översiktsplaner; FÖP Norra kustområdet och FÖP Strömstad Skee.

Kunskapsinsamling har skett genom inventeringar i fält och genom intervjuer med personer med erfarenhet och kunskap om lagstiftning, skötsel och bevarande av sandödlan och dess livsmiljöer.


LONA

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Anna Simonsson