KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Fördjupad sandödleinventering

Det finns många värdefulla arter i Strömstad, men sandödlan har blivit något av en specialart i kommunen. Arten har haft stor påverkan på många exploateringsärenden under senare år. Strömstads kommun och dess befolkning är i en expansiv fas och för att kunna skapa en hållbar samhällsutveckling som tar hänsyn till kommunens naturvärden behövs både mer praktisk och teoretisk kunskap.

Strömstads kommun har 2013-2015 bedrivit det lokala naturvårdsprojektet Fördjupad sandödleinventering. Syftet med projektet har varit att fördjupa kunskapen om sandödlan genom att undersöka

  • var i kommunen den finns,
  • hur förutsättningar för bevarande ser ut på dessa lokaler, både på redan kända och på de nya lokaler som inventeringen hittat samt
  • vilka metoder som är verkningsfulla för att visa hänsyn till sandödlans behov i fysisk planering.

Sandödleinventeringen har löpt parallellt med framtagandet av naturinventeringar inför två fördjupade översiktsplaner; FÖP Norra kustområdet och FÖP Strömstad Skee.

Kunskapsinsamling har skett genom inventeringar i fält och genom intervjuer med personer med erfarenhet och kunskap om lagstiftning, skötsel och bevarande av sandödlan och dess livsmiljöer.


LONA

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Anna Simonsson