KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Svartvit bild på olika personers fötter.

Drogförebyggande arbete

Drogförebyggande arbete innefattar insatser riktade mot skador som orsakas av alkohol, tobak, narkotika och doping (ANDT).

I folkhälsoarbetet ingår ett drogförebyggande arbete. I det arbetet samverkar olika aktörer så som skola, socialtjänst, fritid, polis och ideella organisationer. Enligt Strömstads kommuns folkhälsoplan finns en nolltolerans mot alkohol till ungdomar under 18 år. Insatser sker eller ska ske för att påverka attityder och normer om bruk av alkohol, tobak och narkotika.


Strömstad Överens

Hösten 2016 startade arbetet med Strömstad Överens. Det är ett arbetssätt baserat på Öckerömetoden, som i sin tur grundar sig på Bodens drogförebyggare Urban Nyströms idé om att ungdomsfylleriet inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem. Visionen är att få alla överens, det vill säga hela vuxenvärlden, om en nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar.

Målet med Strömstad Överens är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. De insatser som görs riktar sig, utöver föräldrar och andra vuxna, till föreningar och lokala medier. Fokus ligger på alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden. Uppföljning sker genom kontinuerliga drogvaneundersökningar.


Drogvanor bland ungdomar i Strömstad

Här kan du ta del av de senaste reultaten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) drogvaneundersökning som genomförs vart tredje år bland åk 9 och gymn åk 2.

Resultat CAN-undersökning 2022 Pdf, 537.4 kB.

 

Bild med texten kan du köpa ut åt mig?

Tips till dig som förälder

Många tonårsföräldrar är oroliga inför valborg, skolavslutning, lucia då dessa är tillfällen då många unga testar alkohol för första gången. Du som vuxen har stora möjligheter att se till att det inte blir så.Tänk på att du som förälder har en avgörande roll för vilken inställning till alkohol, tobak och narkotika ditt barn kommer att utveckla.

Tio tips till vårdnadshavare – Tonårsparlören Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under rubriken Länkar finns fler bra sidor att hämta information ifrån.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin