KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Brandskydd på fritiden

Det är ju inte bara i hemmet som risker för olyckor föreligger. Det kan inträffa olyckor på de flesta platser så som i fritidshuset, i båten eller på campingen.

Brandskydd i fritidshus

Vad avser fritidshus, eller sommarstugor, gäller samma regler som för vanliga boenden, se Brandskydd och privatperson. I och med att det är vanligt att man inte nyttjar sin sommarstuga lika frekvent rekommenderar räddningstjänsten att brandvarnarens funktion säkerställs vid varje tillfälle man använder sin sommarstuga.

Brandskydd i båten

Brand i båtar inträffar inte ofta, men det förekommer. Flera brandrisker kan elimineras innan olyckan inträffar. I de fall båten är utrustad med gasolkök så se den är i gott skicka samt att slangar och kopplingar är hela. Båten bör vara utrustad med släckutrustning – detta brukar vara ett krav i enlighet med försäkringsvillkoren.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar i detta klipp hur hantering av gasol i fritidsbåt bör ske: https://www.youtube.com/watch?v=IwDEfGhNAyU&t=79s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gästhamn

Den största risken för brandspridning mellan båtar finns nattetid när det kan dröja innan en brand upptäcks och bekämpas. I gästhamnar ska det finnas vidtagna brandskyddsåtgärder som syftar till att begränsa risker för brandspridning mellan båtar och begränsa konsekvenserna om brand uppstår. Anledningen till detta är att personer förväntas övernatta i gästhamnen.

När du lägger till i en gästhamn se till att ta reda på hamnens brandskydd, var det finns släckredskap och vilka regler som gäller för hanteringen av till exempel grillar, bränsle, värmare och landströmsanslutning. Läs mer om brandskydd i gästhamnar: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/hav-och-sjo/brandskydd-i-gasthamnar/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskydd i campingenhet

Campingenheter och tält brinner snabbt och därför har du som campinggäst ett ansvar - för din egen och andras säkerhet - att minska risken för att brand uppstår eller sprids. I och med att ett brandförlopp kan gå snabbt är det är det av stor vikt att kunna stoppa branden så snart som möjligt.

En brandvarnare och en gasolvarnare är en bra investering som ger dig en tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner. Det är också av den anledningen att det är viktigt att avstånd mellan campingenheter hålls.

Gasol är en blandning av propan och butan. Den är i sig inte giftig, däremot är den mycket brandfarlig. Gasolen är cirka 1,5 gånger tyngre än luft. Detta medför att gasol som läcker ut kan ligga kvar längs marken eller golvet under en viss tid. Vid läckage kan den också tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt.

Gasol är en gas, men i behållarna har den komprimerats till vätska. I sitt normaltillstånd är gasolen luktfri. För att man ska märka om den läcker ut, har ett luktämne som ger den karaktäristiska gasollukten tillsatts.

Bilden nedan är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och gäller för campingfordon och tält. Campingfordon kan utgöras av husbil eller husvagn. Villavagn räknas inte som campingfordon. Deras rekommenderade säkerhetsavstånd mellan campingfordon eller mellan campingfordon och tält är 4 meter.

Illustrerar minsta avstånd med 4 meter mellan tält och husvagnar på en camping.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt råd avseende brandskydd i campingenhet: https://rib.msb.se/filer/pdf/26602.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattennäramiljöer

På flertalet platser, framförallt på populära badplatser och i hamnar, finns livräddningsutrustning. Detta kan utgöras av livbojar, livräddningshakar, livräddningsstegar, fasta stegar och ibland också livräddningsbåt. Syftet med utrustningens placering är att det vid olyckstillbud, i vatten eller på isar, krävs att den nödställde själv har möjlighet att rädda sig eller kan få snabb hjälp med hjälp av andra.

Här kan du lära dig hur man använder alla olika typer av livräddningsutrustning som kan finnas i vattennäramiljöer: https://rescuelife247.se/filmer/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att använda flytväst till sjöss är lika naturligt och viktigt som att använda säkerhetsbälte i bilen. Om olyckan är framme är det viktigt att samtliga ombord har någon form av flytväst. Flytvästen ökar i många lägen chanserna till överlevnad väsentligt. Allra bäst är det förstås att undvika att hamna i vattnet. Läs mer om att använda flytväst hos Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver låna flytvästar har Svenska livräddningssällskapet flytvästdepåer runt om i Sverige. Här finns flytvästdepåerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin