Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Alba – Samverkan för alla barns bästa i Strömstads kommun

Inom Strömstads kommun arbetar vi tillsammans för alla barns bästa. Projekt Alba är en satsning för att genom tidiga och samordnade insatser sätta barn och deras familjer i fokus, i stadens alla rum.

Vad är Projekt Alba?

Alba är en förkortning för "alla barn". Ett antal verksamheter har gått samman för att hitta vägar och metoder för barnens bästa. Verksamheterna samverkar för att sätta barnets välmående och utveckling i centrum och för att hitta de nycklar som krävs för att barnen ska ta sig fram i Strömstad med olika förutsättningar men på lika villkor. Vare sig det handlar om att hitta rätt till stadens aktiviteter, eller att erbjudas stöd.

Genom ett inkluderande förhållningssätt och en hög grad av samverkan mellan kommunen och olika aktörer i samhället, är målen att minimera risken att barn faller mellan stolarna och att ge varje barn bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt liv.

Projektet riktar sig till barn i åldrarna 0-5 år, barnens familjer och verksamheter som möter målgruppen.

Jo, Alba representerar alla barn i staden. Alba rör sig likt en figur mellan stadens olika rum. Ibland är dörrar låsta och Alba kommer inte in. Om inte vuxenvärlden kan förse Alba och Albas vårdnadshavare med nycklar, är risken stor att Alba blir stående utanför.

Alba är en kommungemensam satsning som har sin hemvist i barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun. Det är ett samverkansprojekt mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, avdelningen för fritid, kultur och folkhälsa, BVC, Polisen och Strömstadsbyggen.

Tips och länkar för dig som har barn i förskoleåldern

Ett projektmål är att underlätta för föräldrar att hitta information om vilka aktiviteter som finns och vilket stöd som erbjuds. Här kommer vi att samla information och nyheter om vad som är på gång för barn och deras familjer i Strömstads kommun.

Kontakt

Anna Ekelund
Projektledare för Projekt Alba
anna.ekelund@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Helene Evensen