Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har ett övergripande ansvar för kommunens hälso- och sjukvård. Det innebär att se till att du som vårdtagare får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.

Den kommunala hälso- och sjukvården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt överensstämmelser med gällande författningar, föreskrifter och lokal rutiner som gäller för verksamheten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att:

  • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde

  • att patienten får den vård och behandling som läkaren ordinerat

  • att det finns rutiner för kontakt med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om patienten tillstånd fodrar det

  • att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och fungerande

  • att journaler förs i den omfattning som förskrivs i informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvård

  • att beslut om att delegera ansvar för vårdgifter är förenliga med säkerhet för patienter

  • att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om vårdtagaren i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller skada. (Lex Maria)

  • att samarbeta med andra förvaltningar, myndigheter och andra intressenter i de frågor som berör hälso- och sjukvård både inom och utom den egna kommunen.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Lena Olsson
0526-193 82
lena.olsson1@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Lena Olsson