HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detta kräver inte bygglov

Om du bor i en- eller två bostadshus får du göra vissa ändringar utan bygglov. Det förutsätter att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för fastigheten. Strandskydd eller andra bestämmelser kan gälla trots att åtgärden inte kräver bygglov.

Om du bor i en- eller två bostadshus får du göra vissa ändringar utan bygglov. Det förutsätter att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för fastigheten. Strandskydd eller andra bestämmelser kan gälla trots att åtgärden inte kräver bygglov.

För att få veta mer om vad som gäller för det du tänker göra, läs på sidorna som länkas nedan.

Ibland krävs anmälan

I vissa fall krävs inget bygglov, men du behöver göra en anmälan. Det gäller till exempel för de nya så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus. Det gäller också för installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordning för ventilation och vatten och avlopp. Läs mer om anmälan 

Om du bor på landsbygden

Om du bor utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse finns det ytterligare undantag från bygglovsplikten. Då kan du bland annat bygga ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov eller jämförlig näring. Byggnader för hästnäringens behov är inte bygglovsbefriade enligt gällande rättspraxis.

Även mindre tillbyggnader och mindre komplementbyggnader är bygglovsbefriade. Kontakta plan- och byggavdelningen om vad som gäller i ditt fall. 

kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30-09.30
(ej torsdagar)
0526-196 90

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-08-09, Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang