MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska del har som mål att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

För att uppnå detta mål arbetar vi bland annat med:

  • öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser
  • hälsoundersökningar och hälsobesök
  • att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd 
  • att arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna 
  • att uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö som kan innebära ökad risk för skador och ohälsa
  • att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet 
  • att samarbeta med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor 
  • att bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram

Skolsköterskornas är underställda både skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen och står under socialstyrelsens tillsyn.

Kontakt

Enhetschef
Torbjörn Brunström
0526-193 22
torbjorn.brunstrom@stromstad.se

Skolsköterska
Charlotta Niklasson
- Skee skola
- Koster skola
- Valemyrskolan

Telefon 0526-195 45
charlotta.niklasson@stromstad.se

Skolsköterska
Maria Haglund
- Strömstad Gymnasium
- Särskolan

Telefon 0526-195 08
maria.haglund@stromstad.se

Skolsköterska
Marie Goksöyr
- Odelsbergsskolan
- Tjärnö skola

Telefon 072-083 13 10
marie.goksoyr@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
- Strömstiernaskolan
Telefon 0526‑192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Jessica Bonde
- Bojarskolan
- Mellegården skola
- Rossö skola

Telefon 0526‑195 51
jessica.bonde@stromstad.se

Skolläkare
Bokas via respektive skolas skolsköterska

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Torbjörn Brunström