Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Folkhälsoarbete

Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning. Folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

En god folkhälsa handlar både om att människor mår så bra som möjligt och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Generellt sett är hälsoutvecklingen och folkhälsan i Sverige god men förutsättningarna för en gynnsam hälsoutveckling fördelar sig olika i befolkningen med både geografiska och sociala skillnader.

Det är många faktorer som påverkar vår hälsa, till exempel var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Hälsan påverkas också av vårt sociala nätverk, om att vara sedd och hörd. Levnadsvanorna är kanske det som oftast förknippas med hälsa; hur vi äter, om vi använder tobak, alkohol eller droger och om vi motionerar.

Vad påverkar folkhälsan?

Hur kommunen väljer att arbeta med miljö och natur, bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp har stor betydelse för folkhälsan. Detsamma gäller möjligheter till bra utbildning, fritid, arbete och umgänge med nära och kära.

Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun utgår därför från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. Verksamheternas ordinarie arbete ska bidra till att långsiktigt skapa förutsättningar för alla i Strömstad att uppleva livskvalitet och göra hälsosamma val i livet.

Kommunen kan göra mycket, men inte allt - även vårdcentraler, försäkringskassa, arbetsförmedling, föreningar och många fler är aktörer i folkhälsoarbetet. Därför är samverkan och samarbete viktigt.

Hur arbetar vi med folkhälsa?

Strömstads kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden har, genom ett folkhälsoavtal, kommit överens om att samverka i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa. Avtalet beskriver förutsättningarna för samverkan. Till avtalet finns också en summa pengar kopplat som ska användas till folkhälsoarbetet.

I Strömstads kommun finns ett folkhälsoråd. I rådet sitter politiska ledamöter från kommunala nämnder och hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet ska verka för att folkhälsoarbetet bedrivs inom kommunens ordinarie verksamheter. Med hjälp av de pengar som är kopplat till avtalet kan särskilda insatser, som syftar till att förbättra befolkningens hälsa, genomföras. Fokus ska vara hälsofrämjande och primärpreventiva insatser.

Som stöd för det lokala folkhälsoarbetet finns en folkhälsostrateg anställd.

Kontakt

Irma Nordin
Folkhälsostrateg
0526-196 58
irma.nordin@stromstad.se

Fatima Helgesson
Strateg Folkhälsa, Agenda 2030
0526-191 22
fatima.helgesson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin