KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Krisberedskap

Kommunen har en plan för kriser, katastrofer eller annan svår påfrestning på samhället. Den ligger till grund för vårt arbete med att skydda och rädda liv, egendom och miljö.

Kommunen har enligt en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ansvar för att det finns en bra krisberedskap för svåra kriser eller extraordinära händelser. I arbetet ingår en övergripande risk- och sårbarhetsanalys, framtagande av krisledningsplaner liksom genomförande av utbildningar och övningar.

Vid extraordinära händelser leder en särskild nämnd, Krisledningsnämnden, arbetet. För den övergripande operativa krisledningen svarar en krisledningsgrupp bestående av Strömstad kommuns krisberedskapssamordnare och andra tjänstemän i ledande ställning.

Krisledningens uppgift är att leda verksamheten samt att inrikta, samordna och göra prioriteringar av insatser och resurser. Informationen till allmänhet och massmedia samt samverkan med andra berörda myndigheter och organ är en viktig del av arbetet.

Se mer information under rubriken Trygg och säker.

Kristeam, POSOM – när nöden kräver

I Strömstads kommun finns krisberedskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). Människor som drabbas av en allvarlig, oväntad händelse kan behöva omfattande stöd och hjälp för att hantera det som inträffat.

POSOM:s uppdrag är att ge första hjälp vid händelser där många är berörda och där det vanliga nätverket och samhällets övriga resurser inte räcker till. Det kan handla om medmänskligt stöd, hjälp till att lösa praktiska problem och som avlastande samtal.

POSOM-gruppen samlar resurser från både Strömstads och Tanums kommuner. Här ingår personer från kyrka, vårdcentralerna, omsorgskontor, skola, sjukvård, polis och räddningstjänst.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Anna Almén