Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Möjlighet – nya bostadstomter i centrala Skee!

Vill du bo centralt i Skee med närhet till bland annat förskola, skola, ishall och fotbollsplan? Strömstads kommun planerar att bygga ett nytt bostadsområde i centrala Skee med cirka 25 tomter.

Om tomterna

Tomtarean är mellan 950 och 1240 kvadratmeter. Kommunalt vatten, avlopp och dagvatten ingår, medan avgifter för el, tele och fiber tillkommer. Tillåten storlek för byggnad är 20 % av fastighetsarean, dock max 180 kvadratmeter inklusive komplementbyggnad. Tomterna kommer att överlåtas i befintligt skick, det vill säga att pålning och delvis lättfyllning krävs för att bygga på tomterna. För tomterna gäller detaljplan för Hjältsgård 6:1.

Planhandlingar hittar du här

En första etapp av tomter beräknas kunna stå klart för försäljning under 2024.

Riktpris/tomt: Pris kommer att beslutas av tekniska nämnden i sommar 2024.

Om Skee

Skee är kommunens näst största samhälle beläget cirka 6 kilometer öster om centrala Strömstad med goda kommunikationsmöjligheter till Strömstad med gång- och cykelväg, bil och tåg. Skee ligger även i direkt anslutning till E6 med mycket goda möjligheter till pendling.

Intresseanmälan

Är du intresserad? Anmäl dig till den kommunala tomtkön. Erbjudande om bostadstomterna i Skee kommer skickas ut till personer i tomtkön efter sommaren 2024.

Ställ dig i tomtkö – mer information


Bilden visar planområdets placering i tätorten Skee.

Tomternas placering

Exempelskiss på hur det kommer att kunna se ut - tomter med vita hus i centrala Skee

Exempelskiss

Kontakt

Linus Johnson
Mark- och exploateringschef
0526-191 54
linus.johnson@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Linus Johnson