KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Primärkarta och grundkarta till detaljplan

Primärkartan är kommunens eget kartverk. Den är rik på detaljer, har hög noggrannhet och uppdateras löpande. Primärkartan ligger till grund för en rad andra kartor, bland annat nybyggnadskartor och grundkartor till detaljplaner.

Primärkartan

Primärkartan är huvudsakligen framställd genom flygfotografering men uppdateras fortlöpande genom inmätningar av detaljer i fält. Primärkartan innehåller fastighetsindelning, höjdkurvor, byggnader och detaljer såsom vägkanter, häckar, staket med mera.

Primärkarta finns över områden med tätare bebyggelse eller där det förväntas att uppstå sådan inom snar framtid. Primärkartans huvudsakliga syfte är att användas som ett planeringsunderlag och ligger till grund för en rad andra kartor bland annat grundkartor, nybyggnadskartor, förrättningskartor och Lantmäteriets kartor.

Primärkartan är skyddad enligt upphovsrättslagen och den upplåts endast för ett begränsat ändamål och så länge det finns behov för ändamålet. Exempel på ett begränsat ändamål kan vara att använda primärkartan som ett projekterings- eller planeringsunderlag till dess att byggnation påbörjas.

På beställningsblanketten, tillika avtal anges ändamålet för nyttjandet.

Primärkartan kan levereras digitalt i till exempel i dwg- eller shape-format. Dessa digitala format används då du vill läsa in kartan i ett karthanteringsprogram.

Primärkartan kan även levereras som en traditionell karta på pappersutskrift från A4- till A0-storlek eller som en pdf-fil.

Grundkartan till detaljplan

Grundkartan är en karta som enligt Plan- och bygglagen ska finnas när en detaljplan upprättas, om inte särskilda skäl finns.

Grundkartan har ett datum som avser dess aktualitet vilket innebär att den till det datumet har en ajourförd redovisning. En grundkarta redovisar fastighetsindelningen och aktuella förhållanden genom redovisning av t.ex. byggnader, vägar och höjdinformation. Grundkartans detaljer är alltid kontrollerade i fält.

Grundkartan får enligt beställningsblankett, tillika avtal inte användas i andra sammanhang eller till andra ändamål än som kartunderlag till detaljplanen.

En fastighetsutredning bör vara utförd innan grundkartan tas fram. Fastighetsutredning innebär en genomgång av samtliga berörda förrättningsakter för att kunna bedöma omfattningen och läget på fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och fastighetsanknutna rättigheter.

Kart- och mätenheten kan på beställning upprätta grundkartor. Kontakta enheten för mer information.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson