HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och elevhälsa

Inom Barn- och elevhälsa finns kommunala resurser som kan riktas till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Vi ansvarar för stöd till barn och ungdomar mellan 0-19 år och deras familjer.

Våra resurser

  • Skolsköterskor och skolläkare
  • Skolkuratorer
  • Skolpsykolog
  • Skollogoped
  • Specialpedagoger
  • Familjecentral där Öppna förskolan ingår
  • Kurator på Ungdomsmottagningen

Vad gör Barn- och elevhälsa?

Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för barns och ungdomars hälsa och deras positiva utveckling i Strömstad.

Vi arbetar med individuella insatser riktade till barn och ungdomar. Stöd till vårdnadshavare, stöd till personal, stöd i undervisningssituationer och verksamhetsutveckling ingår också i vårt uppdrag.

Vi utreder behov, planerar och genomför insatser, tillsammans med andra i barnets/ungdomens nätverk.

Kontakt

Barn- och elevhälsa
452 37 Strömstad
Telefon vx 0526-190 00

Besöksadress
Brunnsgatan 2

Verksamhetschef gymnasium, vuxenutbildning, barn- och elevhälsa
Sara Arvenberg
0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-21, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sara Arvenberg