Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp
0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp
0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan
0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och elevhälsa

Inom Barn- och elevhälsa finns kommunala resurser som kan riktas till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Vi ansvarar för stöd till barn och ungdomar mellan 0-19 år och deras familjer.

Våra resurser

  • Skolsköterskor och skolläkare
  • Skolkuratorer
  • Skolpsykologer
  • Skollogoped
  • Specialpedagoger
  • Familjecentral där Öppna förskolan ingår

Vad gör Barn- och elevhälsa?

Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för barns och ungdomars hälsa och deras positiva utveckling i Strömstad.

Vi arbetar med individuella insatser riktade till barn och ungdomar. Stöd till vårdnadshavare, stöd till personal, stöd i undervisningssituationer och verksamhetsutveckling ingår också i vårt uppdrag.

Vi utreder behov, planerar och genomför insatser, tillsammans med andra i barnets/ungdomens nätverk.

Elevhälsoteam

Alla skolor (grundskola och gymnasium) har ett elevhälsoteam som träffas kontinuerligt. Rektor ansvarar för elevhälsans arbete.

I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska samt skolkurator. Tillgång till skolpsykolog och skollogoped finns vid behov.

Barn/elever, vårdnadshavare och personal har tillgång till detta forum. De kan framföra och ge sitt perspektiv på behov och prioriteringar.

Kontakt

Barn- och elevhälsa
452 37 Strömstad
Telefon vx 0526-190 00

Besöksadress
Brunnsgatan 2

Enhetschef
Torbjörn Brunström
0526-193 22
torbjorn.brunstrom@stromstad.se

Förvaltningschef
Helene Evensen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Torbjörn Brunström