Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och elevhälsa

Inom barn- och elevhälsa finns kommunala resurser som kan riktas till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Vi ansvarar för stöd till barn och ungdomar mellan 0-19 år, i samverkan med deras familjer.

Våra resurser

  • Skolsköterskor och skolläkare
  • Skolkuratorer
  • Skolpsykologer
  • Skollogoped
  • Specialpedagoger
  • Familjecentral där Öppna förskolan ingår

Vad gör Barn- och elevhälsa?

Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för barns och ungdomars hälsa och deras positiva utveckling i Strömstad.

Vi arbetar med individuella insatser riktade till barn och ungdomar. Stöd till personal, stöd i undervisningssituationer och verksamhetsutveckling ingår också i vårt uppdrag. Inom familjecentralen/öppna förskolan/barnhälsan ges möjlighet till föräldrastöd.

Vi utreder behov, planerar och genomför insatser, tillsammans med andra i barnets/ungdomens nätverk.

Elevhälsoteam

Alla skolor (grundskola och gymnasium) har ett elevhälsoteam som träffas kontinuerligt. Rektor leder och ansvarar för elevhälsans arbete.

I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska samt skolkurator. Tillgång till skolpsykolog och skollogoped finns vid behov.

Kontakt

Barn- och elevhälsa
452 37 Strömstad
Telefon 0526-190 00

Besöksadress
Brunnsgatan 2

Enhetschef
Veronika Kvick
0526-193 22
veronica.kvick@stromstad.se

Förvaltningschef
Helene Evensen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Veronika Kvick

SIDANSVARIG: Veronika Kvick