KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Funktionsnedsatta

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Här finns samlad information om det stöd kommunen erbjuder. I de flesta fall handlar det om behovsprövade insatser som särskilt boende, personlig assistans eller hjälp i hemmet.

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om insatser med stöd av både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskild stöd och service (LSS):

 • hjälp i hemmet
 • särskilt boende
 • daglig verksamhet
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson/kontaktfamilj
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • färdtjänst/riksfärdtjänst

Vem kan få stöd enligt LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående, begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder på grund av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet.
 • Personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Så ansöker du

Allt stöd är frivilligt och de allra flesta insatser måste du själv ansöka om. Du ansöker genom att kontakt kommuncenter via telefon eller mail och berätta lite kort om ditt ärende, se kontaktinformation till höger. Därefter kontaktar en handläggare dig inom 48 timmar, och gör en bedömning utifrån ditt behov och gällande lagstiftning. Det går också att använda våra e-tjänster, se blå menyrad överst på sidan.

Rätten till insatserna prövas både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Färdtjänstlagen och Riksfärdtjänstlagen.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Länkar

Relaterad information

Vi tipsar om det digitala anhörigstödet "En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." där du kan söka riktad information och kunskap för dig i din roll som stöttepelare, samt få kontakt med anhöriga i liknande situation.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov