Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildning
Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Öppettider
08.00- 06.30
Lunchstängt 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Avgifter och taxa - fritidshem

Avgift betalas från och med erbjudet startdatum och så länge platsen är tecknad, det vill säga även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden.

Avgiften debiteras 12 månader per år och avser innevarande månad.

 • Fritidshem – avgift enligt taxa

Beräkning av avgift

Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i hushållet.

För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster. Även om den ena arbetar utomlands räknas bådas inkomster in i avgiftsunderlaget.

Vid gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats, ska båda vårdnadshavarna vara platsinnnehavare. Avgiften ska grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst.

Vilka ersättningar och bidrag räknas när avgiften skall fastställas?

 • Lön/eget uttag och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet
 • Arvodesersättning till familjehem
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension ATP, dock ej barnpension
 • Livränta
 • Sjukpenning och sjukbidrag
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd

Registrering av inkomst

Vårdnadshavare ska registrera sin inkomst via kommunens e-tjänst. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras.

Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.

Betalning via autogiro och E-faktura

Det finns möjlighet att betala fakturan via autogiro eller via e-faktura.
» Mer information om autogiro och e-faktura: Betala räkningar med autogiro/e-faktura

När det gäller e-faktura väljer man Strömstads kommun på listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura och fyller i anmälnings-formuläret.

Utebliven betalning

Vid två obetalda räkningar sänds skriftlig information till räkningsmottagaren om uppsägning med en månads varsel. För att behålla platsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Ny ansökan kan göras och plats kan erhållas först när den gamla skulden är betald.

Kontroll av inkomst

Barn- och utbildningsförvaltningen kan komma att kontrollera lämnade uppgifter med arbetsgivaren eller skattemyndigheten. Om de faktiska inkomsterna varit högre än de som angivits har kommunen rätt att göra en efterdebitering. Inkomstkontrollen kan göras tre år tillbaka i tiden.

Maxtaxa 2023

Inkomsttaket (hushållets totala bruttoinkomst per månad) är 54 830 kronor från och med 1 januari 2023. Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Fritidshemsverksamhet 6-12 år

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor per månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

Förskoleverksamhet 1-5 år *

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten, dock högst 1 645 kronor per månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

* Avgiften reduceras med 30% för allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, under perioden 1 september till och med 31 maj, vilket motsvarar skolans terminer. 

För barn som har rätt till allmän förskola och föräldern är arbetssökande eller föräldraledig är 15 timmar per vecka avgiftsfritt från 1 september till och med 31 maj. Avgift enligt taxa debiteras under juni, juli och augusti, vilket motsvarar skolans lovdagar.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Monica Rössle