MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fritidshem

Fritidshem kompletterar utbildningen i skolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande.

Dessutom ska fritidshemmet erbjuda eleverna en meningsfull fritid före och efter skoltid, under lov och studiedagar till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Fritidshem erbjuds barn till föräldrar som arbetar eller studerar eller så snart det framgår att eleven har behov av en sådan plats. Endast lovfritids finns inte.
» Läs mer om placeringsgrund och placeringstid

Avgift

Avgift enligt taxa.
» Läs mer om taxa
» Läs om hur du ansöker

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Eriksson