HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Bojar fritidshem

Avdelningar

Vi har fyra fritidsavdelningar på Bojarskolan

Galaxen

 • Här går det barn från årskurs F-3.
 • Vi finns innanför den andra ingången/ingång nummer 2, som ligger vid stora sandlådan och gungorna.
 • Telefon: 072-141 39 80

Satelliten

 • Här går det barn från årskurs F-3.
 • Vi finns innanför den andra ingången/ingång nummer 2, som ligger vid stora sandlådan och gungorna.
 • Telefon: 072-145 35 54

Kometen

 • Här går det barn från årskurs F-3.
 • Vi finns innanför den första ingången som är vid sandlåda och gungorna (närmast parkeringsplatserna).
 • Telefon: 072-084 21 99

Fyren

 • Här går det barn från årskurs 3-5.
 • Vi finns innanför ingången mittemot fotbollsplanen.
 • Telefon: 072-147 98 35

Frånvaro

Meddela alltid skola/fritids vid frånvaro.

Bojar fritids på utflykt

Vad är fritidshem?

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för skolbarn upp till tolv år. Fritids är öppet den skolfria delen av dagen samt alla lov.

Det är en frivillig verksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Personalen på fritidshem är oftast förskollärare eller fritidspedagoger.

Fritidshemmen stänger två dagar per termin för utbildning av personalen.

Så här fungerar det hos oss

Fritids öppnar 6.30 på avdelning Kometen. (se ovan)

7.30 serveras frukost i matsalen. Kommer eleven senare, väntar hen ute tills skolan börjar.

7.50 går alla barnen ut, och väntar utanför sitt klassrum, då skolan börjar 8.00.

Efter avslutad skoldag går eleverna till respektive avdelning.

Efter klockan 17.00 samlas de elever som är kvar på Kometen, som stänger 18.30.

Fritidshemmets uppgift är:

Att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom skall fritidshemmet ge barn den omsorg som krävs för att föräldrarna ska kunna förvärvsarbeta.
Enligt "Skolverkets allmänna råd för fritidshem".

Där står även att vi som personal bör:
"Utveckla barnens sociala kompetens. Samt aktivt sträva efter ett gott socialt klimat, att barnen känner sig trygga och får uppleva sig som en tillgång i gruppen. Lek och skapande verksamheter i olika former bör ges stort utrymme i verksamheten".

I "Verksamhetsutveckling för Strömstad Kommun 2007" står det att vi skall jobba för:

 • Nolltolerans mot alla typer av mobbing och kränkande särbehandling.
 • Att alla barn skall ha en stimulerande och kreativ fritid.
 • Förbättrad hälsa för barn och ungdomar.

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Vi har gemensamma samlingar och lekar.
 • Vi diskuterar och hanterar konflikter och problem kontinuerligt.
 • Vi är uppmärksamma på hur vi och barnen behandlar varandra.
  Till hjälp har vi skolans `handlingsplan mot kränkande behandling´.
 • Vi uppmuntrar och deltar i barnens utomhuslekar och aktiviteter.
 • Vi har en skapande verksamhet där vi tillhandahåller inspirerande material.
 • Vi gör utflykter och har gymnastik varje vecka. En del av våra aktiviteter samordnar vi med de andra fritidsavdelningarna.
 • Genomgående på skolan och fritidsverksamheten är att vi arbetar med friskvård och rörelse. Detta medför att vi har en sund mathållning på fritids och att vi är ute och rör på oss mycket.
 • Att ha med sig varma och oömma kläder, regnkläder och stövlar samt gärna ett ombyte till fritids är därför viktigt.

Föräldrasamverkan

Vi vill gärna ha en öppen dialog med våra föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal till de som önskar. När önskemål finns är fritidspersonalen delaktiga i klasslärarnas utvecklingssamtal. Vi deltar i skolans föräldramöten.

Verksamhet under loven

När skolan har lov är fritids öppet hela dagarna. Vi brukar i god tid innan loven förhöra oss om vilka barn som kommer och vilka tider de är här. Beroende av antalet barn utformar vi sedan verksamheten. Är det få barn stänger vi en eller två fritids och slår ihop oss. Under loven brukar vi planera in bad, utflykter, bio eller andra aktiviteter.

Vi ser fram mot ett trevligt läsår på fritids tillsammans med era barn!

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Utsidan på Bojarskolan.

Besöksadress

Besöksadress
Kebalvägen 2, Strömstad
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook

Skolledning

Rektor
Marie-Louise Mattila
0526-192 15
marie-louise.mattila@stromstad.se

Service och stöd

Skolvärdar
Helena Båtemyr
0526-194 45
helena.batemyr@stromstad.se

Henrik Brunzell
0526-194 59
henrik.brunzell@stromstad.se

Skolsköterska
Marie Goksöyr
072-083 13 10
marie.goksoyr@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Marie-Louise Mattila