KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Bedömning och betyg

Alla elever ska få information om mål och kunskapskrav i ett ämne när undervisningen börjar, samt under utbildningens gång.

Betyg är ett verktyg för att visa hur ditt barns kunskaper motsvarar kunskapskraven. Betyget kan också ge en signal på om ditt barn behöver stöd för att uppnå kunskapskraven för lägsta godkända betyg.

Läraren ska informera om hur det går för ditt barn i skolan och på vilka grunder betygen kommer att sättas. Du och ditt barn har rätt att få information om skälen för betyget i ett ämne från den lärare som har beslutat om betyget.

Terminsbetyg

Terminsbetyg sätts i årskurs 6 till och med årskurs 9. Terminsbetyget är en bedömning av de kunskaper ditt barn har visat fram till betygssättningen.

Slutbetyg

Det sista betyget ditt barn får på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg. Det är detta betyg som man bifogar ansökan till gymnasieskolan.

Betygsskalan

I grundskolan har betygsskalan sex steg: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F är inte godkänt.

Betyg ska sättas efter hela betygsskalan. Ditt barn har alltså möjlighet att få betyg A redan i årskurs 6.

Om det inte går att sätta ett betyg på grund av att ditt barn har varit borta för mycket från skolan markeras det med ett streck.

Frånvaro

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för att ditt barn deltar i skolarbetet. Om ditt barn har varit frånvarande utan tillåtelse från lärare eller rektor kallas det ogiltig frånvaro. Om ditt barn är ogiltigt frånvarande har du som vårdnadshavare rätt att få veta det samma dag. Ogiltig frånvaro skrivs in i terminsbetyget.

Information till vårdnadshavare

Information om ditt barns studier och närvaro skriv in i program som du som vårdnadshavare kan nå via en inloggning på datorn.

I grundskolan sker detta via Vklass.
> Läs mer om Vklass

Kontakt

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Björn Nilsson