KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Husdjur

När du skaffar husdjur tar du på dig ett ansvar för att djuret har det bra och att du lever upp till de djurskyddsbestämmelser som finns. Som djurägare behöver du både förhålla dig till allmänna föreskrifter och till kommunspecifika föreskrifter.

Hundar och katter

Hundar och katter ska hållas under uppsikt om de vistas utomhus så att de inte orsakar problem eller olägenhet för omgivningen. När en hund eller katt inte hålls kopplad ska djuret ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Hundar som medförs naturreservat eller i nationalparken ska hållas kopplade. I lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  hittar du mer information om vilka allmänna regler som gäller för dig som är hund- eller kattägare.

I Strömstads kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 508.4 kB, öppnas i nytt fönster. hittar du kommunspecifika regler och bestämmelser för hundar. Ordningsreglerna redovisar bland annat var i kommunen hundar inte får vistas, i vilka fall de måste hållas kopplade och inom vilka områden som hundägaren är skyldig att plocka upp föroreningar efter sin hund.

Generellt gäller att hundar inte får vistas inom:

  • begravningsplats eller kyrkogård
  • anläggning för bad eller på badplats

Förorening efter hund måste plockas upp inom följande områden:

  • centrala Strömstad,
  • hela Strömsdalen
  • grönområde

Du bör alltid plocka upp efter hunden på alla platser där människor i allmänhet vistas.

För ytterligare förhållningsregler och mer detaljerade information, se Strömstads kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. Pdf, 121.8 kB, öppnas i nytt fönster.

För vissa typer av djur och för vissa typer av verksamheter som innefattar djur behövs tillstånd. Enligt Strömstads kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att inom detaljplan eller områdesbestämmelser för att hålla:

  1. Orm
  2. nötkreatur, häst, get, får eller svin
  3. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Hålls fler än fem fjäderfä eller pälsdjur anses det inte vara sällskapsdjur. Tillstånd för tupp medges inte.

Tänk på att tillståndsprocessen ska vara avklarad innan djuren finns på plats.

Uppfödning, förvaring och utfodring av djur kan kräva tillstånd från länsstyrelsen, det gäller till exempel om du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver även tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet, med andra ord om syftet med verksamheten är att den ska ge ekonomiskt utbyte. Yrkesmässiga verksamheter där det kan behövas tillstånd från länsstyrelsen är bland annat uppfödning, upplåtande eller för förvaring av djur.
Mer information hittar du på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Från och med den 1 januari 2009 är det länsstyrelsen som kontrollerar djurskyddet i kommunerna. Om du misstänker att djur vanskötts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Mer information hittar du på länsstyrelsens sida om djurhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., du kan även kontakta länsstyrelsen på telefon: 031-60 71 72. Om du hittar ett djur som verkar borttappat eller övergivet ska du kontakta polisen. Besök närmaste polisstation eller ring 114 14.

Om du störs av grannens husdjur bör du i första hand själv tala med grannen. Ofta märker man kanske inte själv att ens djur stör. Om du upplever att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten innehåller ofta skyldigheter för djurägare. Vid klagomål som rör hälsoskydd och olägenheter kan även kommunen vara behjälplig för vidare handläggning.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Anna Kasurinen