Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Fördjupad översiktsplan för Koster

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Koster kommer att ange färdriktningen för Koster de kommande åren. Beslut om att översiktsplanen och dess delar är aktuell togs av kommunfullmäktige den 19 juni 2018

I det arbetet som pågått från 2006 har många Kosterbor tagit chansen och varit med och påverkat det material som skall ligga till grund för FÖP Koster. FÖP Koster har tagits fram parallellt med arbetet för att skapa en marin nationalpark - Kosterhavets Nationalpark - som invigdes 2009-09-09.

Antagandehandlingar

Bilagor

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Malin Fransson