KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Rökning förbjudet

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019

Den nya tobakslagen syftar till att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för rök på offentliga platser. Lagen innehåller därför bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Det innebär att de ställen som redan är rökfria fortsätter att vara det (till exempel förskolor och skolor med gårdar, inne på serveringar med mera). Med den nya lagen gäller rökförbudet nu även uteserveringar, lekplatser, idrotts- och konsertanläggningar, perronger och hållplatser samt entréer till alla rökfria miljöer.

De rökfria miljöerna innefattar inte bara rökförbud för cigaretter utan även till exempel e-cigaretter och vattenpipor.

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Med anledning av nya tobakslagen har vi inom Strömstads kommun tagit fram skyltar för nya Rökfria miljöer. Skyltarna kommunicerar att det är en plats för alla och därmed en rökfri miljö.

Skyltarna kommer att placeras vid de rökfria miljöer som Strömstads kommun med bolag ansvarar för. Detta kan till exempel röra sig om våra lekplatser, vid entréer till våra idrottshallar eller bostäder.

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra. Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram.

Det får inte finnas några askkoppar inom de rökfria områdena eller i närheten av entréer till rökfria områden. Besökare ska kunna ta sig in till rökfria miljöer utan att utsättas för rök.

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig till Miljö- och hälsoskyddsenheten.

 

Information till dig som ansvarar för en offentlig miljö

Rökförbud på restauranger och andra serveringsställen


Sedan 2005 är rökning förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen. Från och med den 1 juli 2019 utökas förbudet till att även omfatta serveringar utomhus. Det finns ingen möjlighet till undantag och ett serveringsställe får inte ha särskilda rökområden på sin uteservering.

Entréer

Från den 1 juli är rökning även förbjuden vid entréer till restauranger och andra serveringsställen. Det rökfria området måste vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna där det är rökförbud. Syftet med rökfria entréer är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för rök.

Ansvarig för rökförbudet

Du som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Förtydligande om skyltar

Med anledning av nya tobakslagen har vi inom Strömstads kommun tagit fram skyltar för nya Rökfria miljöer.
Skyltarna kommunicerar att det är en plats för alla och därmed en rökfri miljö.

Skyltarna kommer att placeras vid de rökfria miljöer som Strömstads kommun med bolag ansvarar för.
Detta kan till exempel röra sig om våra lekplatser, vid entréer till våra idrottshallar eller bostäder.

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra.
Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram. Alla skyltunderlag finns att ladda ner från den här sidan samt hos texthuset.

Produkter som omfattas av rökförbudet

Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler för hälso- och sjukvård.

Entréer

Från den 1 juli är rökning även förbjuden vid entréer till lokaler för hälso- och sjukvård. Det rökfria området måste vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna där det är rökförbud. Syftet med rökfria entréer är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för rök.

Förtydligande om skyltar

Med anledning av nya tobakslagen har vi inom Strömstads kommun tagit fram skyltar för nya Rökfria miljöer.
Skyltarna kommunicerar att det är en plats för alla och därmed en rökfri miljö.

Skyltarna kommer att placeras vid de rökfria miljöer som Strömstads kommun med bolag ansvarar för.
Detta kan till exempel röra sig om våra lekplatser, vid entréer till våra idrottshallar eller bostäder.

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra.
Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram. Alla skyltunderlag finns att ladda ner från den här sidan samt hos texthuset.

Rökförbud

Sedan 1994 är rökning förbjuden i skollokaler. Förbudet gäller alla för-, grund- och gymnasieskolor. Det är även rökförbud på skolgårdar. Rökning är även i fortsättningen förbjuden på dessa områden.

Entréer

Från den 1 juli är rökning förbjuden även vid entréer till dessa skollokaler. För skolor som saknar skolgård är det åtminstone rökförbud vid den entré som allmänheten har tillträde till, exempelvis till expeditionen eller liknande. Det rökfria området måste vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna. Syftet med rökfria entréer är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för rök.

Ansvarig för rökförbudet

På en skola eller förskola är det vanligtvis förskolechefen eller rektorn som är ytterst ansvarig för att lagen följs och att askkoppar inte finns inom det rökfria området.

Förtydligande om skyltar

Med anledning av nya tobakslagen har vi inom Strömstads kommun tagit fram skyltar för nya Rökfria miljöer.
Skyltarna kommunicerar att det är en plats för alla och därmed en rökfri miljö.

Skyltarna kommer att placeras vid de rökfria miljöer som Strömstads kommun med bolag ansvarar för.
Detta kan till exempel röra sig om våra lekplatser, vid entréer till våra idrottshallar eller bostäder.

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra.
Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram. Alla skyltunderlag finns att ladda ner från den här sidan samt hos texthuset.

Rökförbud i lokaler som används för gemensamt bruk i bostäder och inrättning med särskild service och vård

Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som används för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. Exempel på sådana lokaler är sällskapsrum, motionslokaler, lokaler i servicehus och gruppbostäder.

Ansvarig för rökförbudet

Du som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Förtydligande om skyltar

Med anledning av nya tobakslagen har vi inom Strömstads kommun tagit fram skyltar för nya Rökfria miljöer.
Skyltarna kommunicerar att det är en plats för alla och därmed en rökfri miljö.

Skyltarna kommer att placeras vid de rökfria miljöer som Strömstads kommun med bolag ansvarar för.
Detta kan till exempel röra sig om våra lekplatser, vid entréer till våra idrottshallar eller bostäder.

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra.
Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram. Alla skyltunderlag finns att ladda ner från den här sidan samt hos texthuset.

Rökförbud på inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning

Från den 1 juli är rökning förbjuden på inhägnade platser utomhus där det utövas idrott eller hålls olika idrotts- och nöjesarrangemang, exempelvis en arena. Förbudet gäller även om arenan används till annat, exempelvis konsert eller utställning.

Ansvarig för rökförbudet

Du som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Förtydligande om skyltar

Med anledning av nya tobakslagen har vi inom Strömstads kommun tagit fram skyltar för nya Rökfria miljöer.
Skyltarna kommunicerar att det är en plats för alla och därmed en rökfri miljö.

Skyltarna kommer att placeras vid de rökfria miljöer som Strömstads kommun med bolag ansvarar för.
Detta kan till exempel röra sig om våra lekplatser, vid entréer till våra idrottshallar eller bostäder.

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra.
Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram. Alla skyltunderlag finns att ladda ner från den här sidan samt hos texthuset.

Rökförbud inom kollektivtrafiken

Sedan 1993 är rökning förbjuden på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som används av den som reser kollektivt. Med den nya lagen gäller rökförbudet även områden utomhus i anslutning till av- och påstigning, som till exempel vid busshållplatser, perronger och taxizoner. Även biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden berörs av rökförbudet.

Entréer

Från den 1 juli är rökning förbjuden även vid entréer till dessa lokaler. Det rökfria om-rådet måste vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna där det är rökförbud. Syftet med rökfria entréer är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för rök.

Ansvarig för rökförbudet

Du som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Förtydligande om skyltar
Med anledning av nya tobakslagen har vi inom Strömstads kommun tagit fram skyltar för nya Rökfria miljöer.
Skyltarna kommunicerar att det är en plats för alla och därmed en rökfri miljö.

Skyltarna kommer att placeras vid de rökfria miljöer som Strömstads kommun med bolag ansvarar för.
Detta kan till exempel röra sig om våra lekplatser, vid entréer till våra idrottshallar eller bostäder.

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra.
Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram. Alla skyltunderlag finns att ladda ner från den här sidan samt hos texthuset.

Rökförbud på allmänna lekplatser

Från den 1 juli är rökning förbjuden på lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Ansvarig för rökförbudet

Du som äger eller disponerar en lekplats ansvarar för att rökförbudet följs. De flesta allmänna lekplatser ligger på kommunal mark och då är det kommunen som är ansvarig för att rökförbudet följs. Även de lekplatser som är tillgängliga för allmänheten, men som inte kommunen ansvarar för, omfattas av rökförbudet. Det är då du som ansvarar för lekplatsen som är ansvarig för att rökförbudet följs. Ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Förtydligande om skyltar

Med anledning av nya tobakslagen har vi inom Strömstads kommun tagit fram skyltar för nya Rökfria miljöer.
Skyltarna kommunicerar att det är en plats för alla och därmed en rökfri miljö.

Skyltarna kommer att placeras vid de rökfria miljöer som Strömstads kommun med bolag ansvarar för.
Detta kan till exempel röra sig om våra lekplatser, vid entréer till våra idrottshallar eller bostäder.

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra.
Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram. Alla skyltunderlag finns att ladda ner från den här sidan samt hos texthuset.

Rökförbud vid entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är rökfria och som allmänheten har tillträde till. Det spelar ingen roll vem det är som disponerar eller äger lokalen eller utrymmet innanför entrén för att rökförbudet ska gälla.

Det rökfria området måste vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna. Syftet med rökfria entréer är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för rök.

Ansvarig för rökförbudet

Du som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Förtydligande om skyltar

Med anledning av nya tobakslagen har vi inom Strömstads kommun tagit fram skyltar för nya Rökfria miljöer.
Skyltarna kommunicerar att det är en plats för alla och därmed en rökfri miljö.

Skyltarna kommer att placeras vid de rökfria miljöer som Strömstads kommun med bolag ansvarar för.
Detta kan till exempel röra sig om våra lekplatser, vid entréer till våra idrottshallar eller bostäder.

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra.
Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram. Alla skyltunderlag finns att ladda ner från den här sidan samt hos texthuset.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Sanglert