KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Uddens korttidsboende

På korttidsboendet får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. Du kan ha rätt till en plats på korttidsboende i samband med rehabilitering efter en sjukhusvistelse, i väntan på annat boende, eller för att en anhörig ska få avlösning.

Korttidsvistelse kan vara återhämtning efter sjukhusvård för att ge möjlighet till återhämtning efter sjukdom eller skada. Korttidsvistelse kan innebära att du visas omväxlande i den egna bostaden och på korttidsenheten. Du ges möjlighet till träning för att du ska kunna klara dig hemma.

Vistelsen är tidsbestämd men detta beslut kan omprövas om din situation förändras så att du kan åka hem tidigare eller behöver stanna längre.

När målet med vistelsen är uppfyllt kallar biståndshandläggaren till ett planeringsmöte. Syftet med mötet är att planera för vidare hjälp i hemmet om behov finns.

Ansökan om korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen (SoL) görs hos biståndsenheten via kommuncenter eller genom vår e-tjänst.

Besökstider:

Alla dagar mellan:
11:00 – 13:00
15:00 – 18:00

Kontakt

Kommuncenter
Telefon: 0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Enhetschef
Xufe Emini
Telefon: 0526-194 88
fax 0526-214 39
xufe.emini@stromstad.se

Udden Korttid
Telefon: 0526-196 93
Mobil nummer: 070-168 94 47

Besöksadress
Surbrunnsgatan 15
452 37 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Jennie Persson