Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildning
Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Öppettider
08.00- 06.30
Lunchstängt 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Avgifter och taxa - förskola

Avgift betalas från och med inskolningsdatum och så länge platsen är tecknad, det vill säga även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden.

Avgiften debiteras 12 månader per år och avser innevarande månad.

 • Förskola - avgift enligt taxa
 • Pedagogisk omsorg - avgift enligt taxa
 • Allmän förskola - avgiftsfri
 • Öppen förskola - avgiftsfri

Beräkning av avgift

Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i hushållet.

För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Även om den ena arbetar utomlands räknas bådas inkomster in i avgiftsunderlaget.

Vid gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats, ska båda vårdnadshavarna också vara platsinnnehavare. Avgiften ska grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst.

 • Lön/eget uttag och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet
 • Arvodesersättning till familjehem
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension ATP, dock ej barnpension
 • Livränta
 • Sjukpenning och sjukbidrag
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd

Registrering av inkomst

Vårdnadshavare ska registrera sin inkomst via kommunens e-tjänst. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras. Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.

Betalning via autogiro och E-faktura

Det finns möjlighet att betala fakturan via autogiro eller via e-faktura.
> Betala räkningar med autogiro/e-faktura.

Utebliven betalning

Vid två obetalda fakturor kan kommunen säga upp platsen. För att behålla platsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Ny ansökan kan göras först när den gamla skulden är betald.

Kontroll av inkomst

Kommunen kan komma att kontrollera lämnade uppgifter med arbetsgivaren eller skattemyndigheten. Om de faktiska inkomsterna varit högre än de som angivits har kommunen rätt att göra en efterdebitering. Inkomstkontrollen kan göras tre år tillbaka i tiden.

Maxtaxa 2023

Inkomsttaket (hushållets totala bruttoinkomst per månad) är 54 830 kronor från och med 1 januari 2023. Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Fritidshemsverksamhet 6-12 år

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor per månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

Förskoleverksamhet 1-5 år *

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten, dock högst 1 645 kronor per månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

* Avgiften reduceras med 30% för allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, under perioden 1 september till och med 31 maj, vilket motsvarar skolans terminer. 

För barn som har rätt till allmän förskola och föräldern är arbetssökande eller föräldraledig är 15 timmar per vecka avgiftsfritt från 1 september till och med 31 maj. Avgift enligt taxa debiteras under juni, juli och augusti, vilket motsvarar skolans lovdagar.

Vanliga frågor

Kontakta kommunens ekonomiavdelning så hjälper de dig.

> kundfakturor@stromstad.se

Du kan också ringa till kommuncenter, 0526-190 00.

Kontakta kommunens ekonomiavdelning så hjälper de dig.

> kundfakturor@stromstad.se

Du kan också ringa till kommuncenter, 0526-190 00.

Detta gäller för barn 3-5 år.

Från 1 september det år barnet fyller tre år, får barnet avdrag för allmän förskola under 15 timmar per vecka. Perioden 1 september till 31 maj minskas därför avgiften med 30%.

Under sommaren är det ingen allmän förskola, utan då betalar man för en vanlig förskoleplats. Avgiften blir då högre.

Avgiften för förskola debiteras 12 månader per år.

Vid regeringens reform för maxtaxa rekommenderades kommunerna att fördela avgiften på 12 månader. Strömstads kommun beslutade att följa dessa rekommendationer.

Du betalar alltså inte en högre avgift totalt över hela året, utan avgiften fördelas bara på 12 månader. Varje månadsavgift blir därför lite lägre än den skulle varit annars.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson