KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Två takkupor

Om ditt en- eller tvåbostadshus inte har några takkupor får du utan bygglov bygga två takkupor så länge de inte innebär ett ingrepp i den bärande konstruktionen.

Kuporna får ta upp max halva takfallet. Om ditt hus redan har en takkupa får du bara bygga till en takkupa och om huset redan har två eller flera takkupor krävs bygglov för ytterligare takkupor.

Om du gör ingrepp i den bärande konstruktionen eller om den bärande konstruktionen berörs

Om den bärande konstruktionen berörs behöver du göra en anmälan. Då får du inte påbörja byggnationen innan du fått ett startbesked.

Gör du ett ingrepp i den bärande konstruktionen behöver du söka bygglov. Då får du inte heller påbörja byggnationen innan du fått ett startbesked.

Andra tillfällen när det krävs bygglov

Bygglov behövs fortfarande om byggnaden eller byggnadsområdet är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Det kan till exempel vara utpekat i en översiktsplan, detaljplan eller i en kulturmiljöinventering. Byggnaden eller området kan även vara särskilt värdefullt trots att det inte gjorts en inventering.

Kommunen kan i en specifik detaljplan för en värdefull miljö bestämma att vissa bygglovsbefriade åtgärder behöver bygglov.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Kontakt anmälan

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Byggnadsinspektörer
Telefontid
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)
0526-190 00

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsledare
Ronny Andersson
0526-194 26
ronny.andersson@stromstad.se 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson