KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län

Fyrbodal är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir Fyrbodalområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

Fakta

 • Antal medlemskommuner: 14 st
 • Geografi: Fyrbodal är centralt beläget i Göteborg-Oslo området. I väster finns västerhav, i öster innanhav och i norr gränsar området till No
 • Antal invånare: ca 260 00
 • Antal nätverk där kommunalförbundet ingår: ca 100 st
 • Fokusområden: Näringsliv, kultur, hälsa, utbildning och infrastruktur.

Verksamhet

 • Kursverksamhet: Arrangerar kompetensutveckling för medlemskommunerna på uppdrag. 
 • Svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete
 • Medverka till en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder
 • Aktivt bevaka kommunala intressen genom uppvaktningar, remissyttranden mm
 • Driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna
 • Skapa förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt
 • Skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck