Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län

Fyrbodal är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir Fyrbodalområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

Fakta

 • Antal medlemskommuner: 14 st
 • Geografi: Fyrbodal är centralt beläget i Göteborg-Oslo området. I väster finns västerhav, i öster innanhav och i norr gränsar området till No
 • Antal invånare: ca 260 00
 • Antal nätverk där kommunalförbundet ingår: ca 100 st
 • Fokusområden: Näringsliv, kultur, hälsa, utbildning och infrastruktur.

Verksamhet

 • Kursverksamhet: Arrangerar kompetensutveckling för medlemskommunerna på uppdrag. 
 • Svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete
 • Medverka till en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder
 • Aktivt bevaka kommunala intressen genom uppvaktningar, remissyttranden mm
 • Driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna
 • Skapa förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt
 • Skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck