KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljöskydd inom lantbruk

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödsel som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Vid vattenskyddsområden råder extra stor känslighet. Du kan behöva sökatillstånd för att sprida gödsel och slam inom ett vattenskyddsområde. Under perioden 1 december - 28 februari krävs dispens för att få sprida gödsel om det inte kan brukas ned inom 12 timmar. 

Enligt Strömstads kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter är det inte tillåtet att sprida gödsel inom områden med detaljplan utan tillstånd från Miljö- och byggnämnden. Mer information om gödsel går att läsa i Jordbruksverkets information om gödsel och miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Jordbruksverkets information om hästgödsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du använder kemiska produkter och bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och din omgivande miljö för risker. Kemikalier och bekämpningsmedel kan orsaka skador på grundvatten, vattenlevande organismer, växtlighet och djurliv.

För bekämpningsmedel finns regler för hur, var och av vem bekämpningsmedel får användas. Bekämpningsmedel delas in i tre olika farlighetsklasser (1, 2, 3). För att få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L krävs det att du har genomgått en behörighetskurs. Beroende på var bekämpningsmedel används krävs ibland även anmälan eller tillstånd av Miljö- och byggnämnden, exempelvis inom vattenskyddsområden, tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser. Hastiga punktsaneringar är undantagna från den tillståndsplikten, men det måste anmälas till kommunen. Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan läsa mer om bekämpningsmedel, skyddsavstånd, tillstånd/anmälan, behörighet och andra bestämmelser på Jordbruksverkets hemsida om växtskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. När du ska installera en ny cistern eller tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, blankett för cistern och rörledningar som varaktigt tas ur bruk hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Cisterner ska regelbundet kontrolleras av ett ackrediterat företag för att minska risken av läckage från trasiga anläggningar, inspektionsprotokoll skickas till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Om olja har läckt ska du omedelbart vidta åtgärder för att förhindra spridning. Vid akuta olyckor kontakta SOS (telefonnummer 112) och Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du på ett säkert sätt ta hand om döda djur inom lantbruket. Alla självdöda djur på ett lantbruk ska lämnas för destruktion till Svensk Lantbrukstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan läsa mer om hantering av döda djur på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar. Så här går du till väga.

Avfall som inte kan återanvändas ska i första hand återvinnas som material, i andra hand som energi och i sista hand lämnas till deponi. Avfall ska lämnas till en godkänd mottagare, det är inte tillåtet att själv ta hand om avfall eller elda upp det. Mer information hittar du under avfall och återvinning Länk till annan webbplats..

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Precis som med annat avfall är förbjudet att själv elda upp ensilageplast. Svensk ensilageplast retur AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sköter insamlingen av ensilageplast. Läs mer om när och var insamlingen sker på deras webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Måns Persson Aronsson