KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för många viktiga delar i kommunens service gentemot kommuninnevånarna, så som underhåll och skötsel av gator, parker, avfall och återvinning. 

Förvaltningen består av cirka 75 personer och den styrs av tekniska nämnden.

Inom Tekniska förvaltningen finns sex verksamheter

  • Gatuverksamhet
  • Hamnverksamhet
  • Mark- och exploateringsverksamhet
  • Renhållningsverksamhet
  • Vatten- och avloppsverksamhet
  • Badhusverksamhet

Gatuverksamheten ansvarar för drift, underhåll och vinterväghållning av kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar samt det lokala trafiksäkerhetsarbetet.  Avdelningen har också hand kommunens övriga allmänna platser så som torg, parker, tätortsnära skogar, lekplatser, badplatser och parkeringsplatser. Linfärjorna och Näsinge flygplats ligger också under gatuavdelningens ansvar.

Hamnverksamheten ansvarar för kommunens åtta småbåtshamnar med 1700 båtplatser, gästhamnen, färjeläget och handelshamnen.

Mark- och exploateringsverksamheten arbetar med samhällsplanering och planläggning av mark för bostäder, industri, handel m.m. Avdelningen förvaltar den kommunala markreserven samt de kommunala fastigheter som inte förvaltas av annan nämnd eller bolag. Avdelningen arbetar med förvärv/försäljning samt övriga markfrågor berörande kommunal mark, samt förmedlar bostadstomter via den kommunala tomtkön.

Renhållningsverksamheten ansvarar för insamlingen av hushållssoporna i kommunen och den allmänna renhållningen i tätorterna Strömstad och Skee. Avdelningen ansvarar också för mottagning och behandlingen av inkommande avfall till återvinningscentralen på Österröd.

Vatten- och avloppsverksamheten producerar och levererar dricksvatten, avleder dagvatten, renar spillvatten och ansvarar för byggande, drift och underhåll av de anläggningar och det ledningsnät som ingår i VA-systemet. Avdelningen ansvarar också för fjärrvärmeverket.

Badhusverksamheten bedriver friskvård och hälsa samt simundervisning för de kommunala skolorna.

Information om tekniska förvaltningens verksamhet hittar du till största delen under huvudrubrikerna Bygga, bo och miljö och Trafik och infrastruktur.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

0526-19 000
tn@stromstad.se

Besöksadress
Prästängsvägen 30
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningschef
Roland Kindslätt

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Johansson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt