KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här hittar du information om hur du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Du måste vara folkbokförd i Strömstads kommun och skicka med läkarintyg till ansökan via blankett.

Om du har mycket svårt att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och det ställe du ska besöka kan du ha rätt till ett parkeringstillstånd.

I centrala Strömstad finns cirka 15 kommunala parkeringsplatser för dig med rörelsehinder på allmän gatumark.

Tänk på att:

 • ansökan om parkeringstillstånd hanteras manuellt och inte digitalt
 • du måste vara folkbokförd i Strömstad för att kunna söka
 • regler för längsta parkering gäller
 • vid parkering i mer än 3 timmar, parkera gärna på en närliggande vanlig allmän parkering
 • för att parkera på parkeringsplats för dig med rörelsehinder krävs parkeringstillstånd.

 1. Ansök vi a vår e-tjänst eller
  skriv ut blanketten
  Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder. Pdf, 484.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 2. Be din läkare fylla i intyget. Läkarintyg för ifyllnad samt information till intygslämnande läkare finns på sidan 3 och 4 i Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder.

 3. Fyll i resten av ansökan, signera och skicka via post till adress:

  Strömstads kommun
  Tekniska förvaltningen
  Prästängsvägen 30
  452 33 Strömstad

 • Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd eller vistas. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.
 • Beslutande myndighet är tekniska nämnden. I Strömstads kommun fattar gatuavdelningen beslut om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder på delegation från tekniska nämnden.
 • Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.
 • Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet hem till dig. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • En ansökan som innehåller ofullständiga eller otydliga uppgifter sänds tillbaka till sökanden som ansvarar för att komplettera uppgifterna.
 • Handläggningstiden är cirka sex veckor.

 • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd.
 • För personer med rörelsehinder som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.
 • Parkeringstillstånd för dig med rörelsehinder är inte en social förmån.

I detta sammanhang avser funktionsvariation alltid förflyttningsförmågan.

 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

 • Du får parkera på parkeringsplatser på gator som förvaltas av kommunen.
 • Du får parkera högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Du får parkera högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar. Du får parkera högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • Du får parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Du måste då följa de regler för längsta parkering som gäller.
 • Du får också parkera i andra kommuner i Sverige, men då enligt de regler som gäller för varje kommun. Vissa kommuner tar ut parkeringsavgift, i andra är parkeringen gratis.
 • Du får också parkera med tillståndet i de flesta länder inom EES. Men kontakta först ambassaden i det land du ska åka till för att veta mer om vad som gäller där.

 • på tomtmark - om inte ägaren tillåter det
 • på platser för visst ändamål, till exempel vändplats, lastplats eller taxiplats
 • på plats anvisad för viss trafikantgrupp
 • på plats anvisad för visst slag av fordon, till exempel buss
 • i gångfartsområde (där är parkering bara tillåten på särskilt anordnad
  p-plats)
 • på huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

I Strömstads kommun är det avgiftsfritt för dig med tillstånd att parkera på kommunala parkeringsplatser. Alla kommuner har däremot inte gratis parkering.

 • Tillståndet är personligt och får bara användas när du som har fått tillstånd själv kör fordonet eller när du åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Lånar du ut ditt tillstånd kan vi dra tillbaka det.
 • Du ska placera parkeringstillståndet i fordonets främre del så att framsidan är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder är stöldbegärliga. Du bör därför inte förvara tillståndet i fordonet utom då tillståndet används för parkering.

Om du tappar eller blir bestulen på parkeringstillståndet måste du polisanmäla det. Ring 114 14 och be att få göra en polisanmälan.

Kopia på polisanmälan skickar du till tekniska förvaltningen, som då spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
Prästängsvägen 30
452 33 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Conny Hansson