KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Leader Bohuskust och gränsbygd

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden används inom EU för att stötta lokala initiativ och skapa hållbar utveckling.

Metoden bygger på att företag, föreningar, organisationer och myndigheter arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Projekten ska vara lokalt förankrade och präglas av ett tydligt underifrånperspektiv.

LEADER finansieras av EU, staten, kommunen och med privata medel. Den privata satsningen kan vara pengar eller ideellt arbete. Enskilda personer kan inte beviljas stöd.

LEADER-områden finns över hela Europa. Vårt område heter "Leader Bohuskust och gränsbygd" och omfattar kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad och finansieras av fyra EU-fonder: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden samt Socialfonden.

Dags för ny utvecklingsstrategi!

Varje LEADER-område har sin egen lokala utvecklingsstrategi som bygger på de lokala behoven och som styr vilka idéer som kan få projektstöd. Den lokala styrelsen LAG (Local Action Group), beslutar om stöd utifrån inkomna projektansökningar.

Genom att tycka till om utvecklingsstrategin kan din förening eller företag vara med och påverka utvecklingen lokalt genom att styra inom vilka områden projekt ska beviljas medel.

Läs förslaget till strategi här: https://www.leadersodrabohuslan.se/leader-bohuslan-2023.../ Länk till annan webbplats.

Leader Bohuskust och gränsbygds utvecklingskontor finns i Högskolecentrum, Norra Hamnen i Lysekil.

Mer information: www.leaderbohuskust.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: Leon Eriksson