Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vatten- och avloppsarbete vid Prästgatan, Storgatan och Östergatan - uppstart januari 2023

Med planerad start i början på januari 2023 kommer Strömstads kommun byta ut vatten- och avloppsnätet längs Prästgatan, Storgatan och Östergatan. Arbetet väntas vara färdigt hösten 2024.

Trafik– och dricksvattenstörningar

Vatten

En tillfällig vattenslang kommer dras fram till varje fastighet under byggtiden. Kortare störningar i vattenförsörjningen kan komma att ske i samband med vattenomkopplingen. Informationsbrev delas ut till berörda fastigheter.

Trafik

  • Gatan blir helt avstängd för genomfart med fordon där grävning sker.
  • Skyltar kommer dirigera trafiken runt arbetsområdet.
  • Gående och cyklister lämnas passage.

Arbetsområdet och omledning av trafiken

Kartbild över arbetsområdet längs med Östergatan, Prästgatan och Storgatan

Bilden visar arbetsområdet längs den blå linjen.

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.

Varför byts vatten- och avloppsnätet ut?

Området är i behov av större dagvattenledningar för att säkra upp hanteringen av ökad nederbörd. I samband med detta passar kommunen på att byta ut Vatten- och avloppsledningarna som har några år på nacken för att säkra vattenkvaliteten, hygien och miljö.

Driftproblem

Upptäcks missfärgat vatten under arbetets gång, spola tills klart vatten återkommer.

Du kan ta kontakt med personal på plats eller kommuncenter under ordinarie arbetstid på telefon 0526-190 00. Vid driftproblem utanför ordinarie arbetstid ring vår jour på telefon 0526-191 50.

Med reservation för eventuella ändringar under byggnadsperioden. Ändringar kan ske med kort varsel på grund av oförutsedda händelser.

Återställning efter grävningsarbetet

Arbetet med att återställa beläggning efter grävning i gata, väg, gångbana samt övriga hårdgjorda ytor utförs av Skanska Asfalt Strömstad.

Före asfaltering kan påbörjas måste sand och grus sätta sig ordentligt så att underlaget blir så hårt som möjligt. Faktorer som vädret avgör också, är det för kallt går det inte att asfaltera.


Text


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Jerry Johansson