Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp
0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp
0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan
0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Säkerhetsregler på Strömstierna

Undervisning

Undervisning i NO, teknik, slöjd, idrott samt hem- och konsumentkunskap är förknippade med säkerhetsrisker. För att minimera riskfaktorerna finns det regler som alla elever måste följa vid undervisning i dessa salar.

NO, teknik, slöjd, idrott samt hem- och konsumentkunskap

 • Jag uppträder lugnt och får inte springa eller leka i salen.
 • Jag använder aldrig en maskin, utrustning eller ett verktyg om jag inte fått en instruktion av läraren hur den ska användas.
 • Jag använder alltid föreskriven skyddsutrustning när jag arbetar i salen.
 • Jag använder lämplig klädsel. Inga löst hängande ärmar, smycken eller huvor som kan fastna i maskiner eller redskap.
 • Om jag har långt hår har jag det uppsatt.
 • Endast en person förutom läraren får vistas inom maskinens säkerhetsområde i slöjdsalen.

Laborationer i NO

Före laborationen

 • Jag ser till att inga kläder eller väskor finns på eller vid min bänk.
 • Jag läser instruktionerna för laborationen noggrant och följer dessa.
 • Om jag har långt hår har jag det uppsatt.
 • Jag använder skyddsförkläde och glasögon.

Under laborationen

 • Jag uppträder lugnt och utför laborationerna försiktigt, inget spring eller lek i klassrummet.
 • Jag utför endast de laborationer min lärare anvisat. Jag gör aldrig egna experiment.
 • Jag läser noga på etiketten innan jag tar något ur en flaska eller burk och sätter på korken eller locket efter mig.
 • Jag hanterar kemikalier efter anvisningar.
 • Jag torkar genast upp om jag spiller.
 • Jag äter inte på lektionen och smakar aldrig på något om inte min lärare har sagt att jag får göra det.

Efter laborationen

 • Jag plockar bort och diskar noggrant och rengör arbetsbänken.
 • När jag är klar sätter jag mig på min plats och väntar tills alla är klara eller hjälper mina kamrater att bli färdiga.
 • Jag tar aldrig med mig något material eller någon kemikalie från lektionssalen.

Utrymning av skolans lokaler

 • Vid utrymningslarm ska jag skyndsamt lämna skolans lokaler efter de rutiner som finns upprättade.

Elevskåp och värdesaker

 • Det personliga elevskåpet ska endast användas för skolmaterial, ytterkläder och personliga värdesaker
 • Skåpnyckeln ska hanteras och förvaras säkert
 • Skolledningen har rätt att öppna elevskåpen vid misstanke om brott. Skolan innehar dubbelnycklar till skåpen. Skåpen är alltså inte slutna förvaringsutrymmen skyddande från skolledningens insyn.
 • Vid idrottslektioner ska värdesaker så som klockor, smycken och förvaras i det personliga elevskåpet
 • Vid idrottslektioner ska nycklar förvaras i särskilt skåp i idrottshallen, vid idrott utomhus ska elevens personliga nycklar lämnas till idrottsläraren

> Säkerhetsreglerna som pdf-dokument Pdf, 117.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Skolledning

Rektorer
Strömstiernaskolan 1 (7ABC, 8ABC, 9ABC)
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Strömstiernaskolan 2 (7DEF, 8DEF, 9DEF
Susanne Granat Ahlstrand
0526-19 313
susanne.granatahlstrand@stromstad.se

Service och stöd

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Anna Wetterlind Hustoft
0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se

Specialpedagog
Nina Sjöblom
072-203 09 86
kristina.sjoblom@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Hoffström