HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Säkerhetsregler på Strömstierna

Undervisning

Undervisning i NO-sal och slöjdsal är förknippade med säkerhetsrisker. För att minimera riskfaktorerna finns det regler som alla elever måste följa vid undervisning i NO-laborationer och slöjd

Slöjd/Teknik

 • Jag uppträder lugnt och får inte springa eller leka i slöjdsalen/tekniksalen.
 • Jag använder aldrig en maskin eller ett verktyg om jag inte fått en instruktion av läraren hur den ska användas.
 • Jag använder alltid föreskriven skyddsutrustning när jag arbetar i slöjdsalen/tekniksalen.
 • Jag använder lämplig klädsel. Inga löst hängande ärmar, smycken eller huvor som kan fastna i maskiner.
 • Om jag har långt hår har jag det uppsatt
 • Endast en person förutom läraren får vistas inom maskinens säkerhetsområde

Laborationer i NO

Före laborationen

 • Jag ser till att inga kläder eller väskor finns på eller vid min bänk
 • Jag läser instruktionerna för laborationen noggrant och följer dessa
 • Om jag har långt hår har jag det uppsatt
 • Jag använder skyddsförkläde och glasögon.

Under laborationen

 • Jag uppträder lugnt och utför laborationerna försiktigt, inget spring eller lek i klassrummet
 • Jag utför endast de laborationer min lärare anvisat. Jag gör aldrig egna experiment
 • Jag läser noga på etiketten innan jag tar något ur en flaska eller burk och sätter på korken eller locket efter mig.
 • Jag hanterar kemikalier efter anvisningar
 • Jag torkar genast upp om jag spiller
 • Jag äter inte på lektionen och smakar aldrig på något om inte min lärare har sagt att jag får göra det

Efter laborationen

 • Jag plockar bort och diskar noggrant och rengör arbetsbänken.
 • När jag är klar sätter jag mig på min plats och väntar tills alla är klara eller hjälper mina kamrater att bli färdiga.
 • Jag tar aldrig med mig något material eller någon kemikalie från lektionssalen.

Utrymning av skolans lokaler

 • Vid utrymningslarm ska elev skyndsamt lämna skolans lokaler efter de rutiner som finns upprättade

Elevskåp och värdesaker

 • Det personliga elevskåpet ska endast användas för skolmaterial, ytterkläder och personliga värdesaker
 • Skåpnyckeln ska hanteras och förvaras säkert
 • Skolledningen har rätt att öppna elevskåpen vid misstanke om brott. Skolan innehar dubbelnycklar till skåpen. Skåpen är alltså inte slutna förvaringsutrymmen skyddande från skolledningens insyn.
 • Vid idrottslektioner ska värdesaker så som klockor, smycken, Ipod och mobiltelefoner förvaras i det personliga elevskåpet
 • Vid idrottslektioner ska nycklar förvaras i särskilt skåp i idrottshallen, vid idrott utomhus ska elevens personliga nycklar lämnas till idrottsläraren
Vit skolbyggnad.

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Skolledning

Rektor klass 789 ABC
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Rektor klass 789 DEF
Camilla Odinger
0526-193 13
camilla.odinger@stromstad.se

Service och stöd

Skolvärdar
Juan Araos
0526-192 40
juan.araos@stromstad.se

Maria Hansson
0526-191 32
maria.hansson@stromstad.se

Sandra Alexandersson
0526-192 18
sandra.alexandersson@stromstad.se

Elevcoach
Ingela Karlsson
072-142 34 60
ingela.karlsson@stromstad.se

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Marianne Wester
0526-194 13
marianne.wester@stromstad.se

Specialpedagog
Linda Zäll
072-141 33 99
linda.zall@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Hoffström