Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildning
Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Öppettider
08.00- 06.30
Lunchstängt 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Strömstiernaskolans regler för en rök- och tobaksfri skola

Bakgrund

Enligt tobakslagen ska alla lokaler som nyttjas av barn och unga vara rökfria och det gäller även skolans utomhusmiljö. Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, i enlighet med 1§ Tobakslagen 1993:581

Vision

Strömstiernaskolans vision är att skolans elever och personal upplever en god hälsa i en rök- och tobaksfri miljö i enlighet med Tobakslagen och kommunens Folkhälsoplan.

Mål

Strömstiernaskolan erbjuder alla elever och all personal en rök- och tobaksfri skola och skolgård.

Riktlinjer för samarbete med elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informeras om skolans regler för en rök- och tobaksfri skola och ANDT-handlingsplan för en alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola vid läsårsstart. Regler och handlingsplan tas också upp i samband med arbetsplatsträff, elevråd och föräldramöten.

Förhållningssätt

All personal är goda förebilder och har ett gemensamt förhållningssätt för hur skolan går tillväga för att upprätthålla en rök- och tobaksfri miljö. Vid skolans ingångar skyltas om rökning förbjuden i enlighet med tobakslagen. All personal tillrättavisar en person som röker inom skolans område. Om personal ser fimpar på skolgården kontaktas skolvärd för städning.

Ansvar

All personal tillrättavisar en elev som har med sig eller nyttjar tobak såsom snus, cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa, piptobak, cigariller, cigarrer och råtobak på skolans område. Tobaken omhändertas av skolan och vårdnadshavare kontaktas. Lärare, skolsköterska och rektor följer upp med ett samtal. Vid behov kopplas även polis och/eller socialtjänst in. Vårdnadshavare uppmanas att komma till skolan och hämta tobaken som har omhändertagits.

Riktlinjer för samarbete med närsamhället

Strömstiernaskolan har samarbete med fritidsgård, föreningsliv, närliggande butiker och polis. Syftet är att stoppa olaglig försäljning av tobak till elever.

Uppföljning

Reglerna för en rök- och tobaksfri skola följs upp varje år i januari och revideras vid behov.

Planen är beslutad på skolalns arbetsplatsträff 2022-01-25

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Skolledning

Rektor
Marie-Louise Mattila
0526-192 15
marie-louise.mattila@stromstad.se

Biträdande rektor
Åsa Borneland
Telefon: 0526-195 36
asa.borneland@stromstad.se

Service och stöd

Skolvärdar
Juan Araos
0526-192 40
juan.araos@stromstad.se

Maria Hansson
0526-191 32
maria.hansson@stromstad.se

Sandra Alexandersson
0526-192 18
sandra.alexandersson@stromstad.se

Elevcoacher
Camilla Olausson
072-209 71 59
camilla.olausson@stromstad.se

Ahmed Ibrahim
072-209 71 60
ahmedabdullahi.ibrahim@stromstad.se

Moa Wiklund
072-203 48 83
moa.wiklund@stromstad.se

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Anna Wetterlind Hustoft
0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se

Specialpedagog
Nina Sjöblom
072-203 09 86
kristina.sjoblom@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Marie-Louise Mattila