Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp
0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp
0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan
0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Strömstiernaskolans regler för en rök- och tobaksfri skola

Bakgrund

Enligt tobakslagen ska alla lokaler som nyttjas av barn och unga vara rökfria och det gäller även skolans utomhusmiljö. Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, i enlighet med 1§ Tobakslagen 1993:581

Vision

Strömstiernaskolans vision är att skolans elever och personal upplever en god hälsa i en rök- och tobaksfri miljö i enlighet med Tobakslagen och kommunens Folkhälsoplan.

Mål

Strömstiernaskolan erbjuder alla elever och all personal en rök- och tobaksfri skola och skolgård.

Riktlinjer för samarbete med elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informeras om skolans regler för en rök- och tobaksfri skola och ANDT-handlingsplan för en alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola vid läsårsstart. Regler och handlingsplan tas också upp i samband med arbetsplatsträff, elevråd och föräldramöten.

Förhållningssätt

All personal är goda förebilder och har ett gemensamt förhållningssätt för hur skolan går tillväga för att upprätthålla en rök- och tobaksfri miljö. Vid skolans ingångar skyltas om rökning förbjuden i enlighet med tobakslagen. All personal tillrättavisar en person som röker inom skolans område. Om personal ser fimpar på skolgården kontaktas skolvärd för städning.

Ansvar

All personal tillrättavisar en elev som har med sig eller nyttjar tobak såsom snus, cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa, piptobak, cigariller, cigarrer och råtobak på skolans område. Tobaken omhändertas av skolan och vårdnadshavare kontaktas. Lärare, skolsköterska och rektor följer upp med ett samtal. Vid behov kopplas även polis och/eller socialtjänst in. Vårdnadshavare uppmanas att komma till skolan och hämta tobaken som har omhändertagits.

Riktlinjer för samarbete med närsamhället

Strömstiernaskolan har samarbete med fritidsgård, föreningsliv, närliggande butiker och polis. Syftet är att stoppa olaglig försäljning av tobak till elever.

Uppföljning

Reglerna för en rök- och tobaksfri skola följs upp varje år i januari och revideras vid behov.

Planen är beslutad på skolalns arbetsplatsträff 2022-01-25

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Skolledning

Rektorer
Strömstiernaskolan 1 (7ABC, 8ABC, 9ABC)
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Strömstiernaskolan 2 (7DEF, 8DEF, 9DEF
Susanne Granat Ahlstrand
0526-19 313
susanne.granatahlstrand@stromstad.se

Service och stöd

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Anna Wetterlind Hustoft
0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se

Specialpedagog
Nina Sjöblom
072-203 09 86
kristina.sjoblom@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Hoffström