MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

FÖP: Skee

Ett 50-tal personer deltog på mötet den 31 oktober, som kommunen tillsammans med föreningen Positiv utveckling i Skee bjudit in till. Mötet är en del av det pågående samrådet kring den fördjupade översiktsplanen som pågår fram till 30 november.

Vid två tillfällen tidigare har Skeeborna lämnat synpunkter och underlag för förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) som nu är på samråd.

Det var polisen som inledde mötet den 31 oktober med en presentation som sedan följdes av frågon om polisens arbete. Därefter presenterade Björn Richardsson, översiktsplanerare kommunens förslag till FÖP som sedan diskuterades.

Referat och kommentarer från mötet i korthet

  • Skee behöver en livsmedelsbutik! Var kan den i så fall ligga? De flesta på mötet menade att eftersom Skee är för litet underlag måste en livsmedelsbutik ligga i Bastekärr. Det kräver i så fall en ändring av gällande detaljplan.

  • Flera vägar i Skee måste bli säkrare. Främst behövs fler gång- och cykelvägar, såsom mellan Lionshov och den nya förskolan. Passagen över 164:an måste ingå. Rondell och enkelriktning av Grålösvägen vid triangeln kan vara del av sådan åtgärd. Arbete pågår och det förs diskussioner med trafikverket, men inget är beslutat ännu.

  • Även andra trafikfrågor diskuterades, såsom ändrad utfart från Beatebergsgården.

  • Kommunen har I FÖP-arbetet utrett möjligheten att bebygga delar av Vattentornsberget. Slutsatsen blev dock att det var för svårt och för dyrt med tillfartsväg, varför detta inte finns med i samrådsförslaget. Flera deltagare framförde önskemål att kommunen på nytt prövar alternativ för tillfartsväg. Kommunen ska studera detta under november. Om det visar sig att det trots allt är möjligt kan behov finnas att hålla ett nytt möte i Skee innan planen går vidare till utställning. Då bör detta möte vara i december eller januari.

  • Diskuterades kommunens förslag att bebygga den del av triangeln som ligger högst. I FÖP-förslaget anges att ytan kan användas antingen för enbart verksamheter eller en kombination av verksamheter och bostäder. Hur högt ska man i så fall bygga? Området ligger ju centralt och kan bidra till att binda samman Skees två delar. Kommunen önskade gärna få synpunkter om detta under samrådet


Hela FÖP-förslaget kan du läsa här
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck