MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Detaljplan för Rådhusberget 1 m fl

Miljö- och byggnämnden hade samråd kring förslag avseende detaljplan för del av Rådhusberget 1, Strömstads kommun.

Planförslaget är upprättat av Jimmy Magnusson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Planområdet består av två delområden på Rådhusberget i centrala Strömstad. Rådhusberget är ett bostadsområde på sammanlagt 318 hyresrätter som är en del av den kommunala allmännyttan. Det västra delområdet utgörs av de två parkeringsgaragen och kringliggande lägenhetshus, medan det östra delområdet består av en markparkering.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbyggnation på Rådhusberget, som är en del av den kommunala allmännyttan. Bostäderna ska möjliggöras genom en förtätning inom två av de områden som bara får användas som parkering i gällande plan och genom rivning av ett äldre bostadshus.

Samrådshandlingar

Besiktningsprotokoll spm berör Eken 7 finns tillgängliga i stadshuset, Kommuncenter.Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang