KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för Rådhusberget 1 m fl

Miljö- och byggnämnden hade samråd kring förslag avseende detaljplan för del av Rådhusberget 1, Strömstads kommun.

Planförslaget är upprättat av Jimmy Magnusson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Planområdet består av två delområden på Rådhusberget i centrala Strömstad. Rådhusberget är ett bostadsområde på sammanlagt 318 hyresrätter som är en del av den kommunala allmännyttan. Det västra delområdet utgörs av de två parkeringsgaragen och kringliggande lägenhetshus, medan det östra delområdet består av en markparkering.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbyggnation på Rådhusberget, som är en del av den kommunala allmännyttan. Bostäderna ska möjliggöras genom en förtätning inom två av de områden som bara får användas som parkering i gällande plan och genom rivning av ett äldre bostadshus.

Samrådshandlingar

Besiktningsprotokoll spm berör Eken 7 finns tillgängliga i stadshuset, Kommuncenter.Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang