KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för Hjältsgård 6:139

Karta över Källvik 1:73.

Miljö- och byggnämnden har haft samråd kring förslag avseende detaljplan för Hjältsgård 6:139, Strömstads kommun.

Planförslaget är upprättat av Anna Wallblom, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Den aktuella delen av fastigheten Hjältsgård är 6:139 är 42 463 m² och ligger centralt i Skee tätort ca 9 km från centrala Strömstad. Fastigheten ligger vid Skee skola utmed Skolvägen.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet inom föreslaget planområde. Planområdet kommer att avgränsas så att den befintliga byggnaden i sin helhet kommer att ligga inom kvartersmark vilket möjliggör att den kan nyttjas för de aktuella användningarna.

I övrigt kommer gällande detaljplans bestämmelser om bostäder, kontor, handel i bottenplan, möjlighet att bygga i tre våningar och byggrätt på 1100 m2 att bekräftas på nytt i detaljplanen.

Samrådshandlingar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang