MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Del av Källvik 1:73 m fl (Källvikens kursgård)

Karta över Källvik 1:73.

Miljö och byggnämnden samråder kring ett förslag till planprogram, för del av Källvik 1:73 m fl (Källvikens kursgård).

Planen medger att befintlig kursgård väster om Caprivägen ersätts med en modern turistanläggning i form av ett hotell i 3-5 våningar. Öster om Caprivägen medges flerbostadshus i 2-6 våningar.

Programmet är det första steget i detaljplaneprocessen. Syftet med programmet är att pröva om föreslagen utformning kan ligga till grund för ett planförslag.

Ett programsamråd om planförslaget ska nu hållas enligt plan- och bygglagen. Syftet med programsamrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge sakägare och remissinstanser möjlighet till insyn och påverkan i processen.

Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Björn Richardsson telefon 0526-196 80, eller epost: bjorn.richardsson@stromstad.se.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till:

Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

eller mbn@stromstad.se senast fredagen den 23 oktober 2021.

För att underlätta kommunens hantering, glöm inte att uppge ärendenummer MBN-2018-1840.

Programsamrådshandlingar

Bilagor

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Kommunväxeln har öppet:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang