MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Hålkedalen 1:27, Stare 1:109 m fl (Starekilens småbåtshamn)

Miljö- och byggnämnden samrådde kring planprogram avseende detaljplan för Hålkedalen 1:27, Stare 1:109 m fl (Starekilens småbåtshamn) mellan 20 december 2018 och 8 februari 2019.

Planområdet är beläget cirka 1,5 km söder om Strömstad tätort utmed väg 176 (Skärbygdsvägen). Det har en areal på cirka 17 hektar som till största delen består av öppet vattenområde i Starekilen.

Målsättningen är att Starekilen ska kunna utvecklas till ett attraktivt och tillgängligt hamnområde. Hamnområdet ska utgöra en strategiskt värdefull del av kuststråket genom Strömstad och knytas samman med Hällekind i norr och Lagunen Camping & Stugor i söder. Småbåtshamnen ska vara en resurs för kommunmedlemmars behov av båtplats samt vara ett område tillgängligt för närrekreation och friluftsliv för alla stadens invånare och besökare.

Syftet med planen är därmed att ge förutsättningar för utbyggnad av en småbåtshamn. Utöver småbåtshamnens båtbryggor ska planen ge förutsättningar för en mindre gästhamn, angöringsmöjligheter, parkeringsplatser och övrig infrastruktur för båt, bil, gång och cykel. Utrymme för service- och förrådsbyggnader kopplade till småbåtshamnen ska eftersträvas i den norra delen av hamnen, vilken ska fungera som hamncentrum. I planprocessen ska möjligheten till bryggpromenader, sjöbodsförråd och en ny och samordnad infart till Hällekind vid Hålkedalskilen studeras. Programförslaget redovisar ett bruttoområde inom vilket syftet är att få in så många båtbryggor upp till 100 meter långa som är möjligt.

Programsamrådshandlingar

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang