KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för Knarrevik 1:4

Karta över Källvik 1:73.

Miljö- och byggnämnden hade programsamråd kring förslag till planprogram för Knarrevik 1:4, Strömstads kommun under perioden 2022-03-03 – 2022-03-27.

Planprogrammet är upprättat av Jimmy Magnusson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Programområdet ligger cirka 5 kilometer norr om Strömstad tätort i anslutning till Kokhusbukten och Knarreviks gamla tomt. Området består av hällmarkstallskog och blandskog i en norrsluttning i anslutning till befintlig väg. Området är cirka 5 hektar stort.

Programmets mål är att pröva möjligheterna till ett småhusområde på 25 tomter i Knarrevik ovanför Kokhusbukten och Hamningarna norr om Strömstad. Tomterna ska anpassas till terrängen och placeras så att landskapsbilden inte blir avsevärt påverkad.

Programsamrådshandlingar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang