KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för Fjällskivlingen 2

Miljö- och byggnämnden samrådde kring förslag avseende detaljplan för Fjällskivlingen 2 under perioden 2021-04-14 till 2021-05-03.

Planförslaget är upprättat av Ellen Andersson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan och byggavdelningen.

Planområdet ligger i bostadsområdet Röd i östra delen av Strömstad tätort.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av lägenheter och att fastigheten ska kunna innehålla service i form av vissa vård- och centrumverksamheter. Detaljplanens användning görs flexibel, efterfrågan på bostäder och behovet av verksamhetstyper varierar över tid. Detaljplanen ska förhålla sig till det närliggande ställverket med luftledningar så att inga risker gällande elektromagnetiska fält eller elsäkerhet uppstår för de boende.

Detaljplanens syfte möjliggörs genom en ökad byggrätt och genom ändrad användning på fastigheten som bara får användas för förskoleverksamhet enligt gällande detaljplan. Den yta på fastigheten där gränsvärdet för det elektromagnetiska kraftfältet kan överskridas begränsas genom bestämmelse om att byggnad inte får uppföras.

Nybyggnation ska anpassas i höjd till befintlig huvudbyggnad på fastigheten Fjällskivlingen 2. Parkeringsbehovet för nya bostäder och verksamheter ska kunna lösas lokalt.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Planbeskrivning.pdf Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF Plankarta.pdf Pdf, 758.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang