KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 m fl (Seläter camping)

Ett förslag till detaljplan upprättat 2021-07-09 , fanns tillgängligt för granskning under tiden 2021-07-15 - 2021-08-29. Detaljplanen har nu lämnats över till kommunfullmäktige för beslut i fråga om antagande.

Planförslaget är upprättat av Jimmy Magnusson, miljö- och byggförvaltningen, plan- och byggavdelningen.

Planområdet ligger norr om Strömstads tätort och omfattar två fastigheter – merparten av Norrkärr 1:223 och en mindre del av Norrkärr 1:50. Det består av campinganläggningen Seläter Camping med kringliggande naturmark och allmän väg.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av Seläter Camping med fler boendealternativ, enheter och funktioner samtidigt som befintliga natur- och karaktärsvärden säkerställs. Delar av boendealternativen ska kunna användas som bostäder i form av mindre enheter för att komplettera kommunens permanent- och fritidshusbehov. Allmänhetens och grannars tillgänglighet till och genom områdena kring campingen ska säkerställas.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang