MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 m fl (Seläter camping)

Ett förslag till detaljplan upprättat 2021-07-09 , fanns tillgängligt för granskning under tiden 2021-07-15 - 2021-08-29. Detaljplanen har nu lämnats över till kommunfullmäktige för beslut i fråga om antagande.

Planförslaget är upprättat av Jimmy Magnusson, miljö- och byggförvaltningen, plan- och byggavdelningen.

Planområdet ligger norr om Strömstads tätort och omfattar två fastigheter – merparten av Norrkärr 1:223 och en mindre del av Norrkärr 1:50. Det består av campinganläggningen Seläter Camping med kringliggande naturmark och allmän väg.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av Seläter Camping med fler boendealternativ, enheter och funktioner samtidigt som befintliga natur- och karaktärsvärden säkerställs. Delar av boendealternativen ska kunna användas som bostäder i form av mindre enheter för att komplettera kommunens permanent- och fritidshusbehov. Allmänhetens och grannars tillgänglighet till och genom områdena kring campingen ska säkerställas.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF MBN-2014-1516 1. Plankarta.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 2. Illustrationskarta.pdf Pdf, 17.1 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 3. Planbeskrivning.pdf Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 4. Program.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 5. Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.1. PM Geoteknik.pdf Pdf, 285.4 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.2. PM Geoteknik Bilaga 1.pdf Pdf, 495.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.3. PM Geoteknik Bilaga 2.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.4. PM Geoteknik Bilaga 3.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.5. PM Geoteknik Bilaga 4.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.6. MUR Geoteknik.pdf Pdf, 334.3 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.7. Bilaga 1 kalibrering.pdf Pdf, 459.6 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.8. Bilaga 2 lab.pdf Pdf, 337.5 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.9. Bilaga 3.pdf Pdf, 180.7 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.10. Bilaga 4.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 9.11. G101, G301 till G303.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 10. Bergteknisk besiktning.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 11. Bergteknisk besiktning.pdf Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 12. Bergtekniska åtgärder.pdf Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 13. Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 14. Utlåtande om sandödla och hasselsnok.pdf Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 16.1. Trafikstudie.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 16.2. Bilaga 1.pdf Pdf, 148.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 16.3. Bilaga 2.pdf Pdf, 174.2 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 16.4 Bilaga 3.pdf Pdf, 165.8 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 16.5 Bilaga 4.pdf Pdf, 158.2 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 17. Trafikbullerutredning.pdf Pdf, 444.8 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF MBN-2014-1516 18. Arkeologisk utredning.pdf Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang