HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 m fl (Seläter camping)

Samrådet kring förslag avseende detaljplan för del av Norrkärr 1:223 m fl, Seläter Camping, Strömstads kommun pågick mellan 9 juli och 21 augusti 2018.

Planområdet ligger norr om Strömstads tätort och omfattar två fastigheter - merparten av Norrkärr 1:223 och en mindre del av Norrkärr 1:50. Det består av campinganläggningen Seläter Camping med kringliggande naturmark och allmän väg, och har en areal på cirka 17 hektar.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av Seläter Camping med fler boendealternativ, enheter och funktioner samtidigt som befintliga natur- och karaktärsvärden säkerställs. Delar av boendealternativen ska kunna användas som bostäder i form av mindre enheter för att komplettera kommunens permanent- och fritidshusbehov. Allmänhetens och närboendes tillgänglighet genom och till områdena kring campingen ska säkerställas.

Samrådshandlingar

8. Dagvattenutredning visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

11. Programsamrådsredogörelse visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

kontakt

Reception
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-04-23, Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav