MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Strömstads stadskärna - detaljplan, del av Strömstad 4:16 m fl (Strömstads centrum - utveckling och bevarande)

Miljö- och byggnämnden samrådde kring planprogram avseende detaljplan för Strömstads stadskärna, del av Strömstad 4:16 m fl under tiden 2020-05-27 - 2020-06-30.

Programmet omfattar de delar av Strömstads stadskärna med utpekad värdefull bebyggelse där gällande detaljplaner på olika sätt begränsar utvecklingen eller inte ger byggnaderna i kvarteren tillräckligt skydd. De delar av stadskärnan där nyare detaljplaner som motsvarar dagens behov gäller omfattas inte av planprogrammet.

Syftet med detta program är att ge en överblick över vilka områden i Strömstads stadskärna där det finns ett behov av att ta fram nya detaljplaner och föreslå en etappindelning för detta arbete. Stora delar av stadskärnan omfattas av äldre stadsplaner som inte skyddar dessa byggnaders värden och som ofta även hindrar utveckling och anpassning av dem. Nya detaljplaner behöver därför tas fram för att på bästa sätt kunna bevara och utveckla stadskärnans karaktär.

Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Programsamrådshandlingar

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang