KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Strömstads stadskärna - detaljplan, del av Strömstad 4:16 m fl (Strömstads centrum - utveckling och bevarande)

Miljö- och byggnämnden samrådde kring planprogram avseende detaljplan för Strömstads stadskärna, del av Strömstad 4:16 m fl under tiden 2020-05-27 - 2020-06-30.

Programmet omfattar de delar av Strömstads stadskärna med utpekad värdefull bebyggelse där gällande detaljplaner på olika sätt begränsar utvecklingen eller inte ger byggnaderna i kvarteren tillräckligt skydd. De delar av stadskärnan där nyare detaljplaner som motsvarar dagens behov gäller omfattas inte av planprogrammet.

Syftet med detta program är att ge en överblick över vilka områden i Strömstads stadskärna där det finns ett behov av att ta fram nya detaljplaner och föreslå en etappindelning för detta arbete. Stora delar av stadskärnan omfattas av äldre stadsplaner som inte skyddar dessa byggnaders värden och som ofta även hindrar utveckling och anpassning av dem. Nya detaljplaner behöver därför tas fram för att på bästa sätt kunna bevara och utveckla stadskärnans karaktär.

Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Programsamrådshandlingar

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang