MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Del av Kungbäck 1:38 m fl - Stensvik, detaljplan, Strömstads kommun

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2021-12-01, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, fanns utställt för granskning i Strömstads Stadshus och på Stadsbiblioteket 2021-12-14 – 2022-01-20. Detaljplanen har nu lämnats över till kommunfullmäktige för beslut i fråga om antagande.

Planområdet är beläget på yttersta delen av Hogdalsnäset. Området innefattar Stensvik, som tidigare var ett aktivt fiskeläge och ligger ca 20 km från Strömstads centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt som anknyter till karaktären i området och säkerställer en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. Planen omfattar också kringliggande vägar, natur och vattenområde.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 165 att godkänna planförslaget för granskning.

Miljö- och byggförvaltningen beslutade 2021-01-25 på delegation att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Handlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang