KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Del av Kungbäck 1:38 m fl - Stensvik, detaljplan, Strömstads kommun

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplan för Stensvik 2022-06-21 KF § 83. Kommunens antagandebeslut har blivit överklagat och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen. 

Planområdet är beläget på yttersta delen av Hogdalsnäset. Området innefattar Stensvik, som tidigare var ett aktivt fiskeläge och ligger ca 20 km från Strömstads centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt som anknyter till karaktären i området och säkerställer en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. Planen omfattar också kringliggande vägar, natur och vattenområde.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 165 att godkänna planförslaget för granskning.

Miljö- och byggförvaltningen beslutade 2021-01-25 på delegation att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Handlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang