KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för Del av Strömstad 4:16, Vattentornsberget

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2023-10-27, fanns tillgängligt för samråd under tiden 2023-11-28 till 2023-12-20.

Planförslaget är upprättat av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Planområdet är beläget på Vattentornsberget i Strömstad tätort cirka 500 meter sydost om stadskärnan. Det avgränsas i väster och norr av Södra Linnégatan och Tornstigen och befintliga småhusområden.

Syftet med detaljplanen är att förtäta ett område i centrala Strömstad med bostäder i rad- eller parhus och friliggande hus. Tomterna i förslaget ska vara små och vara anpassade till befintlig terräng. Befintlig hällmark ska till stor del bevaras och allmänhetens tillgänglighet till kringliggande naturområden ska säkerställas.

Planförslaget avviker från kommunens översiktsplan. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte kunna medföra någon betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingar

MBN-2019-451 9. VA- och dagvattenutredning finns att se hos miljö- och byggförvaltningen

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang