Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Stor konferens i Strömstad om våldsutsatta barn

Imorgon, torsdag 14 mars, hålls en digital samverkanskonferens om våld i nära relationer. I år ligger fokus på våldsutsatta barn och intresset är rekordstort.

För fjärde året i rad anordnar folkhälsoråd i Fyrbodal, Polisen, Brottsofferjouren och Västra Götalandsregionen en nationell samverkanskonferens här i Strömstad som handlar om våld i nära relationer. Inte mindre än 870 deltagare har registrerat sig, men med tanke på att flera kollegor per anmälan kan följa konferensen så kommer budskapen och lärdomarna att nå många fler än så.

Syftet med konferensen är att stärka kompetensen kring våldsutsatta barn och öka samarbetet över verksamhetsgränserna för att, på lång sikt, fler barn ska få en uppväxt fri från våld. Målgruppen är beslutsfattare, yrkesverksamma och andra som möter våldsutsatta eller våldsutövare. Bland deltagarna är merparten från Fyrbodal, men i och med att kännedomen om konferensen spridit sig via olika nationella nätverk, kommer en hel del från andra delar av Sverige.

Våld i nära relationer är ett angeläget och mångfasetterat folkhälso- och samhällsproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas. På programmet står flera intressanta föreläsningar och diskussionspunkter kring hur vi kan förebygga våld och vad vi kan göra när våld har uppstått.

För att ordna en konferens med så många deltagare och ett så gediget program behövs professionell hjälp med tekniken. Bakom denna står Nöjesskräddaren och Livelab, samt webbansvarig vid Strömstads kommun. Konferensen kommer att spelas in och går att följa i efterhand.

Samverkanskonferensen är ett gott exempel på hur små kommuner kan gå samman tillsammans med Polisen, regionen och frivilligorganisation och få stor genomslagskraft. Konferensen bekostas av riktade medel till de lokala folkhälsoråden och Brottsofferjouren. 18 organisationer är med och hjälper till.

Så här säger Strömstads kommuns folkhälsostrateg, tillika en av de ansvariga för konferensen, Irma Nordin om förväntningarna på morgondagen:

– Efter den här konferensen har deltagarna fått mer kunskap och bättre förutsättningar att samverka med andra utifrån sina funktioner. Den kunskap och de samarbeten som uppstår kommer i sin tur leda till att färre barn behöver uppleva våld under sin uppväxt.

Att Strömstad för fjärde gången står värd för en sådan viktig konferens är något att vara stolt över! Lycka till imorgon säger vi till alla inblandade!

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: