Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Rederi hittar växtkraft vid Idefjorden!

Får vi presentera Bengt och Lennart Sandinge, far och son och ägare till rederiet Sandinge Bogsering & Sjötransport med bas i Hälle hamn. Företaget växer och framtiden ser ljus ut. Idefjorden erbjuder en strategiskt läge för företaget som har kunder i Norge och på internationellt vatten. Mer och mer av verksamheten flyttas nu norrut från tidigare lokalisering i Uddevalla och Lysekil.

Lennart Sandinge grundade företaget år 1971. Sedan dess har affärerna gått bra, idag finns ett 40-tal bogserbåtar och pråmar i flottan. Här finns också Asterix, ett grundgående ro-ro fartyg ursprungligen byggt för att frakta flygplansvingar åt Airbus.

Hälle hamn präglades under många år av tillsynsärenden gällande skrotbåtar och miljöfarlig verksamhet, mest känt är fartyget Hamen. När rederiet köpte Hälle hamn vid årsskiftet 2021/22 var det följaktligen inte bara bryggor och en hamnplan i paketet. Här fanns en miljöskuld av stora mått i form av en räcka skrotfartyg och mark som behövde saneras. Detta även om Hamen inte längre fanns kvar vid kaj.

För familjen Sandinge var det bara att kavla upp ärmarna efter förvärvet. Runt 2,5-3 miljoner kronor har hittills investerats i sanering av mark och reparationer av kajer.

- Vi delade in fastigheten i rutor och betade av saneringen en ruta i taget, berättar Lennart som anser att man fått god vägledning av kommunens miljöavdelning. Vid slutbesiktningen i december 2022 var kommunens miljöinspektör mer än nöjd, konstaterar rederiägaren.

Helt färdigt i Hälle är det nu inte. Kajerna renoveras fortsatt och mark och lokaler snyggas till. Tanken är att mer och mer av verksamheten, som med underleverantörer motsvarar cirka 30-35 årsarbetstillfällen, ska drivas härifrån. Företaget har fram till nu haft sin bas i Lysekil. Lokal förankring av medarbetarna eftersträvas vilket betyder arbetstillfällen i närområdet.

Flytten norrut innebär kortare avstånd till många kunder, i kundkretsen finns bland annat norska kablageföretaget Nexans. Bland uppdragen i internationella vatten märks insatsen under våren där Sandinges bogserbåtar och kompetens efterfrågades vid hangarfartyget USS Gerald Fords besök i Oslo i slutet av maj.

Om Strömstads kommun och det omfattande saneringsarbetet i Hälle hamn har Lennart mest gott att säga. Särskilt om miljöavdelningen och kommunens miljöinspektör där samarbetet fungerat bra.

- Vi hade egentligen bara en dispyt. Vi ville bjuda på lunch när ärendet var stängt, men det befanns inte lämpligt fick vi till svar. Men vi lyckades i alla fall få i inspektören en kopp kaffe vid nästa platsbesök!, avrundar Lennart med ett skratt.

I bild; Bengt och Lennart Sandinge tillsammans med Ulf Gustafsson, ordf tekniska nämnden.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: