Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ny teknik ändrar läget för sängliggande

Här har vi ett av de exempel på välfärdsteknik som gjort entré inom Strömstads omvårdnadsverksamhet! Soft Tilt gör att personalen enklare kan ändra en omvårdnadstagares läge i sängen med resultat som minskad risk för liggsår, bättre blodcirkulation och sömn.

Hjälpmedlet Soft Tilt ger en bekväm förflyttning för omvårdnadstagaren samtidigt som den underlättar för personalen. Att ändra sängläge ofta är viktigt för den som har svårt att vända sig själv, sängliggande patienter löper alltid risk att utveckla trycksår och andra komplikationer. Lägesändringen bidrar också till bättre blodcirkulation och bättre sömn när störningar nattetid minskar.

– Soft Tilt hjälper oss att förflytta patienten på ett bra och skonsamt sätt, konstaterar arbetsterapeuten Elisabeth Coster. Hennes kollega Johanna Vidal fyller i:

– Vi kan se att upplevelsen av en mjuk och fin vändning minskar oro hos patienten. Dessutom blir belastningen mindre för vårdpersonalen. Att vända en sängliggande kan vara tungt och det krävs ofta att flera hjälps åt.

Arbetsterapeuterna utbildar kontinuerligt ordinarie vårdpersonal i att använda olika hjälpmedel. Det finns idag fyra Soft Tilts inom Strömstads kommun som används där det behövs, endera på korttidsboende, äldreboende eller i hemmet. De monteras under madrassen, som alltid är tryckavlastande i olika grad. Via en box som sätts på fotändan av sängen kan personalen styra patientens positionering manuellt eller programmera automatiska lägesförändringar.

Elisabeth och Johanna berättar att risken är liten för att patienten blir störd av att madrassen rör sig under natten. Störningsrisken är snarare större när nattpersonal kommer in för att justera sängläget. Möjligheten till tätare lägesjusteringar minskar också risken för trycksår, blodproppar och lunginflammation.

Båda är positiva till ny välfärdsteknik och anser att den behövs, dels för att förbättra personalens arbetsmiljö, dels för att förbättra patienters hälsa. Arbetsterapeuterna understryker dock vikten av att alltid lyssna på omvårdnadstagaren för att en teknisk lösning ska fungera bra.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: