Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Dataläcka med elevuppgifter åtgärdad!

Det var ett tekniskt fel i samband med uppdatering av kommunens diariesystem som gjorde att uppgifter om beslut kring enskilda elever var sökbara för allmänheten under en tidsperiod från tisdag eftermiddag till onsdag morgon. Felsökning och kartläggning av problemets omfattning inleddes omedelbart och diariet stängdes. Loggar visar att den aktuella serien i diariet under tidsperioden för felet, haft två unika besökare.

Besökande har inte kunnat öppna de handlingar som funnits i ärendena, utan enbart tagit del av ärenderubriken med uppgift om elev och aktuellt beslut. Loggar som registrerar besök kommer att visa vilka elever vars beslut varit tillgängliga, dessa kommer att underrättas enskilt om händelsen.

Strömstads kommun ser allvarligt på det inträffade, incidenten är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten enligt kommunens rutin. Tillsammans med leverantören av it-systemet ser vi nu över de rutiner som gäller för behörighetsstyrning och tester i samband med uppgraderingar. Samråd sker löpande med Dataskyddsombudet.

Uppgradering av system av den omfattning som nu gjordes sker sällan. Vid nästa tillfälle kommer den sökfunktion som ger allmänhet och media möjlighet att själv söka fram handlingar att vara stängd under en längre period så att uppgraderingen kan kvalitetssäkras på alla områden. Sökfunktionen i diariet väntas öppnas inom kort.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: