Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bokslutskommuniké 2023: En ekonomi i balans

Resultatet av 2023 inkomster och utgifter är nu klart. Bokslutskommunikén för året visar på en ekonomi i balans. De totala inkomsterna under året uppgick till 1371 miljoner kronor. Av dessa gick 1 253 miljoner kronor till den löpande verksamheten medan 125 miljoner kronor användes för investeringar.

Resultatet överstiger budgeterat resultat för året. Detta då både skatteintäkter och statsbidrag blev högre än budgeterat, även intäkterna från taxor och avgifter blev högre än beräknat under året. Samtidigt har utgifterna i den löpande driften i verksamheterna varit lägre än budgeterat, det gäller även investeringsnivån. Skillnaden mellan kommunens utgifter för räntor på lån och de räntor kommunen har fått på eget kapital, har också varit bättre än budgeterat.

Det för året positiva ekonomiska resultatet minskar behovet av nya lån och ökar möjligheten till egen finansiering av investeringar.

- Detta är avgörande för att minska den totala låneskulden och de relaterade räntekostnaderna, säger ekonomichef Lars Hustoft. Det gör att kommunen inte bara kan undvika ytterligare lån för att finansiera investeringar under 2024, det ger även möjligheter att minska den befintliga låneskulden.

Kommunens bolag redovisar ett samlat resultat efter dispositioner och skatt om 1,1 miljoner kronor. Både AB Strömstadslokaler och AB StrömstaNet har uppnått sina resultat- och balansmål. AB Strömstadsbyggen har inte nått resultat- eller balansmålen för året. Detta beror på en nedskrivning av fastighetsvärdet på Magistern med 11,2 miljoner kronor.

Bokslutets fortsatta resa

Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet, årsredovisningen och koncernredovisningen under mars månad. Årsredovisningen kommer sedan att presenteras i sin helhet för kommunstyrelsen den 10 april och för kommunfullmäktige den 2 maj.

Läs hela Bokslutskommunikén för 2023 Pdf, 363.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: