Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Barnskötarelever lär mer om interkulturella förhållningssätt

Nu tas nya steg i ett spännande samarbete mellan vuxenutbildningen och förskolan! Blivande barnskötare får värdefull kunskap och intressanta uppgifter av förskolans språkpedagoger inför sin praktik.

Språkpedagogerna Linda Kjellberg och Jenny Hannesdotter Nordlöf arbetar till vardags med att stärka det svenska språket i förskolan. Nu förbereder de blivande barnskötare som studerar vid Strömstads Vuxenutbildning inför deras kommande APL (arbetsplatsförlagt lärande) i Strömstads förskolor.

– Att språkpedagogerna bjuds in och föreläser ger stort mervärde för barnskötareleverna. De får sätta sig in i hur förskolan arbetar och får en APL-uppgift som passar in i förskolans pågående arbete, säger Conny Eriksson, yrkeslärare vid vuxenutbildningen.

Interkulturella förhållningssätt

Under en lektion går språkpedagogerna igenom hur man arbetar praktiskt med ett interkulturellt förhållningssätt. Exempel:

  • Språklig och kulturell mångfald som utgångspunkt i arbetet
  • Att barnen möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur
  • Att visa ömsesidig respekt och nyfikenhet – våga mötas!
  • Att utgå från barnens kunskaper och erfarenheter

Att stärka utbildningsspråket, det vill säga svenskan, är viktigt för att barnen ska följa med i skolans olika ämnen. Erfarenheter visar samtidigt att barn som får stöttning och stimulans i att använda sitt modersmål tillägnar sig det svenska språket bättre.

SFI-elever bidrar med översättning

Språkpedagogerna har även har tagit hjälp av vuxenutbildningens SFI-elever för att översätta material.

– Det blir en win-win! Förskolorna förstärker sitt interkulturella arbete och SFI-eleverna får skarpa uppgifter att öva på, ett givande samarbete för alla parter, säger Linda.

Nya uppgifter under arbetsplatsförlagt lärande

Barnskötareleverna Eva-Lena Nilsson och Hailan Younus ser nu fram mot kommande APL. Deras nya APL-uppgift ska utgå från barnens kunskaper och erfarenheter och de kan välja att arbeta med barnens egna teckningar, boksamtal, dramaövningar eller bilder från barnens vardag. Det råder inga tvivel om att just språket är i fokus.

Både Conny och Linda ser stora vinster med att hela utbildningskedjan samverkar för att bygga framtidens kompetens!

Barnskötareleverna Eva-Lena Nilsson och Hailan Younus ser fram mot kommande APL-period på någon av Strömstads förskolor.

Bild längst upp: Språkpedagogen Linda Kjellberg och yrkesläraren Conny Eriksson samarbetar för att förbereda och stärka de blivande barnskötarna i sina interkulturella förhållningssätt.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: